نمونه سوال تربیت بدنی خواهران و برادران

نمونه سوال تربیت بدنی خواهران و

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال تربیت بدنی خواهران و برادران با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

 

۱۲۱۵۰۰۱آمادگی جسمانی۱  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۱۷ریاضیات پایه و مقدمات آمار  
۶,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۰۴زیست شناسی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۰۳آناتومی انسان  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۰۱شیمی  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۰۰۱فیزیک  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۵۳مدیریت تاسیسات ورزشی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۲۱اصول و مبانی تربیت بدنی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۰۲۷کمکهای اولیه  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۰۲فیزیولوژی انسان  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۳۲تاریخ تربیت بدنی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۱۱۵سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۰۸حرکت شناسی ورزشی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۰۱۵فیزیولوژی ورزش ۱  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۳۳آسیب شناسی ورزشی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۲۵مدیریت سازمانهای ورزشی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۵۵بهداشت ورزش  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی۲  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۰۱۲رشد و تکامل حرکتی  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۰۵۶تغذیه ورزشی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۲۶فیزیولوژی ورزش ۲  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۴۴حقوق ورزشی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۲۲مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۰۵۷علم تمرین  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۵۲زبان تخصصی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۰۲۰تربیت بدنی و ورزش معلولین  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۵۱فیزیولوژی ورزش ۳ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۱۶یادگیری حرکتی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی(اخلاق کاربردی)  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۴۶حرکت درمانی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۲۶۵اصول و فنون مشاوره و راهنمایی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۰۳۸مدیریت و طرز اجرای مسابقات  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۳۶مقدمات بیومکانیک ورزشی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۳۷تربیت بدنی در مدارس  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۱۱حرکات اصلاحی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۱۵۹متون خارجه تخصصی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۵۹علم تمرین ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۴۹سنجش و اندازه گیری کاربردی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۵۰۱۴اشنایی با کامپیوتر  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۴۸مقدمات روش تحقیق 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم   
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت  
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com