نمونه سوال تربیت بدنی خواهران و برادران

نمونه سوال تربیت بدنی خواهران و

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال تربیت بدنی خواهران و برادران با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

 

1215001 آمادگی جسمانی1   
1111017 ریاضیات پایه و مقدمات آمار   
1112004 زیست شناسی   
1215003 آناتومی انسان   
1114001 شیمی   
1213210 فارسی عمومی   
1212256 زبان خارجه   
1113001 فیزیک   
1215053 مدیریت تاسیسات ورزشی  
1215021 اصول و مبانی تربیت بدنی   
1233038 تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
1233032 تفسیر موضوعی قرآن کریم   
1215027 کمکهای اولیه   
1215002 فیزیولوژی انسان   
1215032 تاریخ تربیت بدنی   
1211115 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی   
1215008 حرکت شناسی ورزشی   
1233030  اندیشه اسلامی 1   
1215015 فیزیولوژی ورزش 1   
1215033 آسیب شناسی ورزشی   
1215025 مدیریت سازمانهای ورزشی   
1215055 بهداشت ورزش   
1233031 اندیشه اسلامی2   
1215012 رشد و تکامل حرکتی   
1215056 تغذیه ورزشی   
1215026 فیزیولوژی ورزش 2   
1215044 حقوق ورزشی  
1215022 مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی   
1212300 آشنایی با دفاع مقدس   
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1215057 علم تمرین   
1215052 زبان تخصصی 1  
1215020 تربیت بدنی و ورزش معلولین   
1215051 فیزیولوژی ورزش 3  
1215016 یادگیری حرکتی   
1220433 آیین زندگی(اخلاق کاربردی)   
1233033 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)   
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)  
1215046 حرکت درمانی  
1211265 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی   
1215038 مدیریت و طرز اجرای مسابقات   
1215036 مقدمات بیومکانیک ورزشی   
1215037 تربیت بدنی در مدارس   
1215011 حرکات اصلاحی   
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   
1220434 انقلاب اسلامی ایران   
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی   
1212159 متون خارجه تخصصی 2  
1215059 علم تمرین 2  
1215049 سنجش و اندازه گیری کاربردی  
1115014 اشنایی با کامپیوتر   
1215048 مقدمات روش تحقیق  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم    
1233043 دانش خانواده و جمعیت