نمونه سوال علوم انسانی ورزش پیام نور

نمونه سوال علوم انسانی ورزش پیام نور

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال علوم انسانی ورزش پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1215220 آمار توصیفی    
1215221 اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی    
۱۲۱۵۲۲۲ فیزیولوژی انسان    
1215224 مبانی آناتومی حرکت  
1213210 فارسی عمومی    
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه    
۱۲۱۵۲۲۶ فعالیت بدنی و تندرستی    
۱۲۱۵۲۲۸ متون خارجه در علوم ورزشی    
۱۲۱۵۲۳۰ فیزیولوژی ورزش ۱  
۱۲۱۵۲۳۲ کمکهای اولیه    
1233038 تفسیر موضوعی نهج البلاغه    
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم    
۱۲۱۵۲۳۴ سیستم اطلاعاتی و تکنولوژی در ورزش it  به زودی …
۱۲۱۵۲۳۷ یادگیری حرکتی  
۱۲۱۵۲۳۸ ترکیب بدن و کنترل وزن  
۱۲۱۵۲۴۰ رشد حرکتی  
۱۲۱۵۲۲۹ استعداد یابی در ورزش    
۱۲۳۳۰۳۰  اندیشه اسلامی ۱    
۱۲۱۵۲۴۳ حرکت شناسی  
۱۲۱۵۲۴۵ اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی  
۱۲۱۵۴۲۵ آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی  
۱۲۱۵۲۵۲ مدیریت سازمانهای ورزشی  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی۲    
۲۱۵۲۴۹ کارآفرینی در ورزش    
۱۲۱۵۲۵۱ حقوق و اخلاق ورزشی  
۱۲۱۵۲۷۴ اصول و مبانی مدیریت   
1215253 متون خارجه در مبانی علوم انسانی ورزش  
۱۲۱۵۲۵۴ مدیریت طرز اجرای مسابقات  
۱۲۱۵۲۴۷ سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس    
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران   
۱۲۱۵۲۴۴ روش تحقیق در تربیت بدنی   
۱۲۱۵۲۵۹ جامعه شناسی ورزشی   
۱۲۱۵۲۶۱ روان شناسی رشد  
۱۲۱۵۲۶۲ مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم    
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی(اخلاق کاربردی)    
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)    
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)   
1215266 روان شناسی ورزشی مقدماتی   
1215426 مفاهیم مدیریت در ورزش پرورشی، همگانی، قهرمانی، حرفه ای   
1215267 فعالیت رسانه ای در ورزش   
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران    
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی    
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم     
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت