نمونه سوال مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیام نور با جواب

نمونه سوال مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیام نور با جواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

۱۲۱۷۰۵۶ روانشناسی عمومی۱  
۱۲۱۱۰۰۹ کلیات فلسفه  
۱۲۱۷۰۵۵ مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره
۱۱۱۷۰۰۴ آمار توصیفی  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۲۱۷۱۰۵ روانشناسی اجتماعی  
۱۲۱۱۳۶۵ روانشناسی تربیتی  
۱۲۱۷۰۴۹ متون زبان تخصصی رواشناسی و علوم تربیتی  
۱۲۱۷۰۴۶ روانشناسی رشد ۱  
۱۲۱۱۰۰۶ فلسفه آموزش و پرورش  
۱۲۱۷۰۰۶ روانشناسی عمومی۲  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۲۱۷۱۸۶ روانشناسی یادگیری  
۱۲۱۷۰۵۱ روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی  
۱۲۱۱۴۰۷ روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)  
۱۲۱۱۳۶۷ روان سنجی  
۱۱۱۷۰۰۵ آمار استنباطی  
۱۲۱۷۰۵۳ روشهای تغییر و اصلاح رفتار  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۲۱۱۰۰۴ کاربرد آزمونهای روانی  
۱۲۱۱۰۰۵ اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده  
۱۲۱۱۳۶۶ مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی وعلوم تربیتی  
۱۲۱۱۰۰۷ روشها و فنون تدریس  
۱۲۱۷۰۳۵ اختلالات یادگیری  
۱۲۱۷۰۵۲ روانشناسی پویایی گروه  
۱۲۱۱۰۰۸ اصول و مبانی آموزش و پرورش  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۲۱۱۰۲۲ مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی  
۱۲۱۲۰۲۰ زبان تخصصی ( برنامه ریزی درسی)  
۱۲۱۱۰۲۳ تاریخ آموزش و پرورش در اسلام وایران  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۱۱۳۵۴ کاربرد کامپیوتر در مدیریت  
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی  
۱۲۱۱۰۴۲ فناوری آموزشی  
۱۲۱۱۰۴۳ مدیریت آموزشی  
۱۲۱۱۰۴۴ آموزش و پرورش تطبیقی  
۱۲۱۱۰۴۵ جامعه شناسی آموزش و پرورش  
۱۲۱۱۳۵۵ اصول برنامه ریزی آموزشی  
۱۲۱۱۰۴۸ درآمدی بر نقش ادبیات  
۱۲۱۱۰۱۱ مقدمات تکنولوژی آموزشی  
۱۲۱۱۰۱۰ آموزش بزرگسالان  
۱۲۱۱۰۴۶ مدیریت کتابخانه  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی )اخلاق کاربردی  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۲۱۱۳۵۶ نظارت و راهنمایی تعلیماتی  
۱۲۱۱۰۴۷ مسائل آموزش و پرورش ایران  
۱۲۱۱۰۳۷ مدیریت اسلامی  
۱۲۱۱۰۵۰ مدیریت کلاس  
۱۲۱۱۰۵۲ برنامه ریزی آموزشی فنی حرفه ای  
۱۲۱۱۰۵۱ روش تحقیق در علوم تربیتی  
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۱۱۰۵۳ در آمدی بر نقش هنر در مدارس  
۱۲۱۱۳۵۷ روشهای ارزشیابی آموزشی  
۱۲۱۱۳۵۸ مبانی امور مالی و تنظیم بودجه  
۱۲۱۱۰۴۰ اصول برنامه ریزی درسی  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم*  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۱۱۶۱۴ تعلیم و تربیت اسلامی سری اول:

سری دوم:

 

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی نمونه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   نمونه سوال نمونه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیام نور با پاسخ   سوالات نمونه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیام نور   نمونه سوال نمونه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیام نور   دانلود سوالات نمونه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیام نور   دانلود نمونه سوالات نمونه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیام نور   دانلود نمونه سوال نمونه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیام نور   نمونه سوال نمونه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال نمونه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   نمونه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   دانلود نمونه سوالات نمونه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال نمونه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیام نور با جواب تستی   سوالات نمونه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با جواب   سوالات نمونه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیام نور   سوالات نمونه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیام نور با پاسخ   سوالات پیام نور      سوالات با پاسخنامه