دانلود سوالات رشته علوم تربیتی مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد پیام نور

دانلود سوالات رشته علوم تربیتی مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد پیام نور

سوال طرح کنید و جایزه بگیرید

دانلود سوالات رشته علوم تربیتی مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد پیام نور

دانشجوی گرامی:

برای دانلود کتابچه سوال درس مورد نظر کافیست بر روی دکمه “اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

شما می توانید به هر تعداد که نیاز دارید کتابچه سوال به
سبد خرید خود اضافه کرده و در پایان با کلیک بر روی دکمه خرید
به صفحه پرداخت منتقل شده و تمام کتابچه های خود را یکجا دانلود نمایید.

شما برای این کار نیاز به ثبت نام در سایت نخواهید داشت
و تنها برای ارسال لینک دانلود فایلهایتان ایمیل خود را به صورت
صحیح در برگه پرداخت وارد نمایید. با تشکر از حسن انتخاب شما

برای ارتباط با ما می توانید از قسمت نظر ها با ما در ارتباط باشید.
خوشحال می شویم نظرات شما را ببینیم

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۱۶۰۶ مبانی و اصول تعلیم و تربیت
۱۲۱۱۶۰۷ جامعه شناسی آموزش و پرورش
۱۲۱۱۶۰۸ روان شناسی عمومی
۱۲۱۱۶۰۹ مدیریت عمومی
۱۲۱۱۶۱۰ مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی  
۱۲۱۱۶۱۱ روان شناسی تربیتی
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۲۱۱۶۱۲ روانشناسی رشد
۱۲۱۱۶۱۳ سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام
۱۲۱۱۶۱۴ تعلیم و تربیت اسلامی  
۱۲۱۱۶۱۵ مبانی و اصول برنامه ریزی درسی
۱۲۱۱۶۱۶ تکنولوژی آموزشی
۱۲۱۱۶۱۷ مبانی و اصول مدیریت آموزشی
۱۲۱۱۶۱۸ آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۱۱۶۲۱ آموزش و پرورش پیش دبستانی دبستان و متوسطه در ایران
۱۲۱۱۶۲۲ منطق
۱۲۱۱۶۲۳ روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
۱۲۱۱۶۲۴ خانواده در اسلام  
۱۲۱۱۶۲۵ آمار توصیفی
۱۲۱۱۶۲۶ مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی
۱۲۱۱۶۲۷ سنجش و اندازه گیری
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۲۱۱۶۴۵ مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی درس هم منبع:

۱۲۱۱۶۵۰ سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش 1211032:

۱۲۱۱۶۳۱ تربیت اخلاقی
۱۲۱۱۶۳۲ آمار استنباطی
۱۲۱۱۶۳۶ مبانی راهنمایی و مشاوره درس هم منبع:

۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  

ترم ۵ تا ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۱۶۳۷ آموزه های تربیتی آیات قرآن
۱۲۱۱۶۳۸ ارزشیابی آموزشی
۱۲۱۱۶۳۹ متون تخصصی
۱۲۱۱۶۴۰ اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت بدون منبع
۱۲۱۱۶۴۴ نظارت و راهنمایی آموزشی نیمسالهای قبل:

۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی  
۱۲۱۱۶۴۹ کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت درس مشابه:

۱۲۱۱۶۳۰ الگوها و روش های تدریس
۱۲۱۱۶۳۳ طراحی آموزشی
۱۲۱۱۶۵۱ تدوین و نگارش متون و گزارش های علمی بدون منبع
۱۲۱۱۶۵۲ آموزش و پرورش تطبیقی
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۲۱۱۶۵۳ مشاوره تحصیلی و شغلی نیمسالهای قبل:

۱۲۱۱۶۵۴ آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان
۱۲۱۱۶۵۵ تولید محتوای الکترونیکی بدون منبع
۱۲۱۱۶۵۶ روان شناسی سلامت
۱۲۱۱۶۵۷ آشنایی با کتابخانه و مهارت های سواد اطلاعاتی
۱۲۱۵۴۲۸  ورزش ۱  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۱۱۶۵۸ اختلال های رفتاری و هیجانی به زودی …
۱۲۱۱۶۶۰ تربیت رسانه ای بدون منبع
۱۲۱۱۶۶۱ ارتباط انسانی نیمسالهای قبل:

۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  

دروس تخصصی مربوط به زمینه مدیریت و برنامه آموزشی

دانلود سوالات رشته علوم تربیتی مخصوص ورودی های ۹۵

۱۲۱۱۶۶۲ مبانی مدیریت اسلامی
۱۲۱۱۶۶۳ رفتار سازمانی و رو۱۲۱۱۶۶۳ابط انسانی در سازمان های آموزشی هم منبع:

۱۲۱۱۶۶۴ برنامه ریزی درسی دوره تحصیلی متوسطه بدون منبع
۱۲۱۱۶۶۵ متون تخصصی علوم تربیتی هم منبع، کل کتاب:

۱۲۱۱۶۶۶ کارآفرینی آموزشی بدون منبع
۱۲۱۱۶۶۷ آموزش در سازمان ها بدون منبع
۱۲۱۱۶۶۸ اصول حسابداری نیمسالهای قبل:

۱۲۱۱۶۷۰ اقتصاد تعلیم و تربیت هم منبع:

دروس تخصصی مربوط به زمینه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه

دانلود سوالات رشته علوم تربیتی مخصوص ورودی های ۹۵

۱۲۱۱۶۷۱ روان شناسی و آموزش کودکان تیزهوش و خلاق بدون منبع
۱۲۱۱۶۷۲ روان شناسی و آموزش کودکان ناتوانی هوشی بدون منبع
۱۲۱۱۶۷۳ روان شناسی و آموزش کودکان با آسیب شنوایی بدون منبع
۱۲۱۱۶۷۴ متون تخصصی علوم تربیتی 1217049:

۱۲۱۱۶۷۵ آشنایی با آزمون های روان شناختی (تخصصی) 1211004:

۱۲۱۱۶۷۶ روان شناسی و آموزش کودکان با آسیب بینایی بدون منبع
۱۲۱۱۶۷۷ ناتوانی های یادگیری بدون منبع
۱۲۱۱۶۷۸ روش های مشاوره با دانش آموزان با نیاز های ویژه بدون منبع
۱۲۱۱۶۷۹ مددکاری اجتماعی 1217108:

دروس تخصصی مربوط به زمینه تکنولوژی آموزشی

۱۲۱۱۶۸۰ مبانی چند رسانه ای آموزشی  به زودی …
۱۲۱۱۶۸۱ آموزش از دور بدون منبع
۱۲۱۱۶۸۲ اصول عکاسی و فیلمبرداری بدون منبع
۱۲۱۱۶۸۳ متون تخصصی علوم تربیتی 1217049:

۱۲۱۱۶۸۴ آشنایی با برنامه نویسی کامپیوتر بدون منبع
۱۲۱۱۶۸۵ تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی بدون منبع
۱۲۱۱۶۸۶ تولید فیلم های آموزشی بدون منبع
۱۲۱۱۶۸۸ طراحی پیام و مواد آموزشی نیمسالهای قبل:

1217049:

دروس تخصصی مربوط به زمینه پیش دبستانی و دبستانی

دانلود سوالات رشته علوم تربیتی مخصوص ورودی های ۹۵

۱۲۱۱۶۸۹ روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی
۱۲۱۱۶۹۰ برنامه ریزی درسی دوره های تحصیلی پیش دبستانی و دبستان مبانی و اصول برنامه ریزی درسی :

۱۲۱۱۶۹۱ روان شناسی بازی نیمسالهای قبل:

۱۲۱۱۶۹۲ متون تخصصی علوم تربیتی هم منبع:

۱۲۱۱۶۹۳ آموزش هنر
۱۲۱۱۶۹۴ روش تدریس فارسی و آموزش کودکان دو زبانه
۱۲۱۱۶۹۵ روش تدریس ریاضیات
۱۲۱۱۶۹۷ بهداشت و تغذیه مادر و کودک هم منبع:

دروس اختیاری

دانلود سوالات رشته علوم تربیتی مخصوص ورودی های ۹۵

۱۲۱۱۶۱۹ روان شناسی اجتماعی
۱۲۱۱۶۲۰ روان شناسی شخصیت
۱۲۱۱۶۲۸ قصه گویی و نمایش خلاق
۱۲۱۱۶۲۹ روان شناسی یادگیری
۱۲۱۱۶۴۳ بهداشت و ایمنی مدارس درس هم منبع:

۱۲۱۱۶۳۴ روان شناسی تفاوت های فردی
۱۲۱۱۶۴۱ کلیات فلسفه
۱۲۱۱۶۴۲ ادبیات کودکان
۱۲۱۱۶۳۵ مسائل آموزش و پرورش
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۱۱۶۴۶ روش های اصلاح رفتار نیمسالهای قبل:

۱۲۱۱۶۴۷ آشنایی با آزمون های روان شناختی نیمسالهای قبل:

۱۲۱۱۶۴۸ مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش