سوالات رشته مشاوره مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مشاوره مخصوص ورودیهای ۹6 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته مشاوره مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

 دریافت مجموعه کامل کتابچه سوالات این رشته با تخفیف ۵۰ درصدی و آپدیت نیم بهاء !

ترم ۱

۱۲۱۷۳۷۳مباحث اساسی در روانشناسیبه زودی …
۱۲۱۷۲۱۱آمار توصیفی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۲۱۰مبانی جامعه شناسی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۳۷۴مبانی راهنمایی و مشاورهبه زودی …
۱۲۱۷۳۷۵انسان شناسی در اسلامبه زودی …
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۲

۱۲۱۷۳۷۶آمار استنباطی و کاربرد SPSSبه زودی …
۱۲۱۷۲۱۶روانشناسی تحولی (۱)
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۳۷۷فیزیولوژی انسان (اعصاب و غدد)به زودی …
۱۲۱۷۳۷۸آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه اول و دومبه زودی …
۱۲۱۷۲۲۵روانشناسی اجتماعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۳۷۹روشها و فنون راهنمایی و مشاورهبه زودی …
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۳

۱۲۱۷۳۸۰مبانی نظری روش تحقیق در مشاورهبه زودی …
۱۲۱۷۲۲۶روان شناسی تحولی ۲
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۲۳۸روان شناسی شخصیت
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۳۸۱آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیثبه زودی …
۱۲۱۷۳۸۲راهنمایی و مشاوره تحصیلیبه زودی …
۱۲۱۷۳۸۳مشاوره اصلاح رفتاربه زودی …
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۴

۱۲۱۱۰۳۱مسائل نوجوانان و جوانان
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۲۳۱آسیب شناسی روانی ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۳۸۵سنجش و ارزیابی در مشاورهبه زودی …
۱۲۱۷۳۸۶نظریه ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلیبه زودی …
۱۲۱۷۳۸۷مشاوره در مسائل و مشکلات تحصیلیبه زودی …
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۳۸۸آسیب شناسی خانوادهبه زودی …

ترم ۵

۱۲۱۷۲۴۰آسیب شناسی روانی ۲
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۳۸۹مشاوره بهداشت روانیبه زودی …
۱۲۱۱۴۴۹نظریه های مشاوره و روان درمانی ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۳۹۰کاربرد آزمونهای رغبت، خانواده و شخصیت در مشاورهبه زودی …
۱۲۱۷۳۹۱مشاوره خانوادهبه زودی …
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۳۹۲آشنایی با قوانین کار و کارآفرینی در ایرانبه زودی …

ترم ۶

۱۲۱۷۳۹۴حقوق خانواده در اسلام و ایران و کاربرد آن در مشاورهبه زودی …
۱۲۱۷۳۹۵متون مشاوره انگلیسی ۱به زودی …
۱۲۱۷۳۹۶مهارتهای زندگی و فنون آموزش آنبه زودی …
۱۲۱۷۳۹۷کاربرد آزمون های هوش و استعداد در مشاورهبه زودی …
۱۲۱۷۳۹۸راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوانبه زودی …
۱۲۱۷۳۹۹نظریه های مشاوره و روان درمانی ۲به زودی …
۱۲۱۷۴۰۰آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روانبه زودی …
۱۲۱۷۴۰۱مشاوره ازدواجبه زودی …
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۷

۱۲۱۷۴۰۲راهنمایی و مشاوره تحصیلیبه زودی …
۱۲۱۷۴۰۳مشاوره و روان درمانی معنوی – اسلامیبه زودی …
۱۲۱۷۴۰۵مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهیبه زودی …
۱۲۱۷۴۰۶مشاوره در سازمانهابه زودی …
۱۲۱۷۴۰۷متون مشاوره انگلیسی ۲به زودی …
۱۲۱۷۴۰۸کارورزی ۱ در مشاورهبه زودی …
۱۲۱۵۴۲۸ورزش  ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۸

۱۲۱۷۴۰۹اخلاق حرفه ای در مشاورهبه زودی …
۱۲۱۷۴۱۰آشنایی با اختلالات یادگیری و روش های درمان آنبه زودی …
۱۲۱۷۴۱۱مشاوره بزهکاران و بزه دیدگانبه زودی …
۱۲۱۷۴۱۲مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیادبه زودی …
۱۲۱۷۴۱۴مشاوره ی توان بخشی افراد با نیازهای خاصبه زودی …
۱۲۱۷۴۱۵کارورزی ۲ در مشاورهبه زودی …
۱۲۱۷۴۱۶پروژه تحقیقاتی در مشاورهبه زودی …
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید

دروس اختیاری

۱۲۲۰۸۸۹ارزشهای دفاع مقدسبه زودی …
۱۲۱۸۸۰۸کارآفرینیبه زودی …
۱۲۱۷۴۱۷بهداشت و کمک های اولیهبه زودی …
۱۲۱۷۴۱۸مشاوره در بحرانبه زودی …
۱۲۱۷۴۱۹مشاوره با بیماران خاصبه زودی …
۱۲۱۷۴۲۰آشنایی با مشاوره طلاقبه زودی …
۱۲۱۷۴۲۱کاربرد مشاوره درتبلیغاتبه زودی …
۱۲۱۷۴۲۲سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاورهبه زودی …
۱۲۱۷۴۲۳آشنایی با درمانهای روانپزشکیبه زودی …
۱۲۱۷۴۲۴مددکاری اجتماعیبه زودی …
۱۲۱۷۴۲۵آشنایی با روشهای جدید درمانبه زودی …
۱۲۱۷۴۲۶کاربرد کامپیوتر در مشاورهبه زودی …
۱۲۱۷۴۲۷مشاوره با سالمندانبه زودی …
۱۲۱۷۴۲۸مشاوره چند فرهنگیبه زودی …
۱۲۱۷۴۲۹فلسفه علم در علوم انسانیبه زودی …
۱۲۱۷۲۵۰آسیب شناسی اجتماعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۴۳۱روانشناسی تربیتی
۱۲۱۷۴۳۰کاربرد بازی در مشاوره

This site is protected by wp-copyrightpro.com