سوالات رشته مشاوره مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مشاوره مخصوص ورودیهای ۹6 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته مشاوره مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

 دریافت مجموعه کامل کتابچه سوالات این رشته با تخفیف ۵۰ درصدی و آپدیت نیم بهاء !

ترم ۱

۱۲۱۷۳۷۳ مباحث اساسی در روانشناسی به زودی …
۱۲۱۷۲۱۱ آمار توصیفی
۱۲۱۷۲۱۰ مبانی جامعه شناسی
۱۲۱۷۳۷۴ مبانی راهنمایی و مشاوره به زودی …
۱۲۱۷۳۷۵ انسان شناسی در اسلام به زودی …
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه

ترم ۲

۱۲۱۷۳۷۶ آمار استنباطی و کاربرد SPSS به زودی …
۱۲۱۷۲۱۶ روانشناسی تحولی (۱)
۱۲۱۷۳۷۷ فیزیولوژی انسان (اعصاب و غدد) به زودی …
۱۲۱۷۳۷۸ آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه اول و دوم به زودی …
۱۲۱۷۲۲۵ روانشناسی اجتماعی
۱۲۱۷۳۷۹ روشها و فنون راهنمایی و مشاوره به زودی …
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه

ترم ۳

۱۲۱۷۳۸۰ مبانی نظری روش تحقیق در مشاوره به زودی …
۱۲۱۷۲۲۶ روان شناسی تحولی ۲
۱۲۱۷۲۳۸ روان شناسی شخصیت
۱۲۱۷۳۸۱ آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث به زودی …
۱۲۱۷۳۸۲ راهنمایی و مشاوره تحصیلی به زودی …
۱۲۱۷۳۸۳ مشاوره اصلاح رفتار به زودی …
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱

ترم ۴

۱۲۱۱۰۳۱ مسائل نوجوانان و جوانان
۱۲۱۷۲۳۱ آسیب شناسی روانی ۱
۱۲۱۷۳۸۵ سنجش و ارزیابی در مشاوره به زودی …
۱۲۱۷۳۸۶ نظریه ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلی به زودی …
۱۲۱۷۳۸۷ مشاوره در مسائل و مشکلات تحصیلی به زودی …
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲
۱۲۱۷۳۸۸ آسیب شناسی خانواده به زودی …

ترم ۵

۱۲۱۷۲۴۰ آسیب شناسی روانی ۲
۱۲۱۷۳۸۹ مشاوره بهداشت روانی به زودی …
۱۲۱۱۴۴۹ نظریه های مشاوره و روان درمانی ۱
۱۲۱۷۳۹۰ کاربرد آزمونهای رغبت، خانواده و شخصیت در مشاوره به زودی …
۱۲۱۷۳۹۱ مشاوره خانواده به زودی …
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۲۱۷۳۹۲ آشنایی با قوانین کار و کارآفرینی در ایران به زودی …

ترم ۶

۱۲۱۷۳۹۴ حقوق خانواده در اسلام و ایران و کاربرد آن در مشاوره به زودی …
۱۲۱۷۳۹۵ متون مشاوره انگلیسی ۱ به زودی …
۱۲۱۷۳۹۶ مهارتهای زندگی و فنون آموزش آن به زودی …
۱۲۱۷۳۹۷ کاربرد آزمون های هوش و استعداد در مشاوره به زودی …
۱۲۱۷۳۹۸ راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان به زودی …
۱۲۱۷۳۹۹ نظریه های مشاوره و روان درمانی ۲ به زودی …
۱۲۱۷۴۰۰ آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان به زودی …
۱۲۱۷۴۰۱ مشاوره ازدواج به زودی …
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق

ترم ۷

۱۲۱۷۴۰۲ راهنمایی و مشاوره تحصیلی به زودی …
۱۲۱۷۴۰۳ مشاوره و روان درمانی معنوی – اسلامی به زودی …
۱۲۱۷۴۰۵ مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی به زودی …
۱۲۱۷۴۰۶ مشاوره در سازمانها به زودی …
۱۲۱۷۴۰۷ متون مشاوره انگلیسی ۲ به زودی …
۱۲۱۷۴۰۸ کارورزی ۱ در مشاوره به زودی …
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش  ۱
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم ۸

۱۲۱۷۴۰۹ اخلاق حرفه ای در مشاوره به زودی …
۱۲۱۷۴۱۰ آشنایی با اختلالات یادگیری و روش های درمان آن به زودی …
۱۲۱۷۴۱۱ مشاوره بزهکاران و بزه دیدگان به زودی …
۱۲۱۷۴۱۲ مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد به زودی …
۱۲۱۷۴۱۴ مشاوره ی توان بخشی افراد با نیازهای خاص به زودی …
۱۲۱۷۴۱۵ کارورزی ۲ در مشاوره به زودی …
۱۲۱۷۴۱۶ پروژه تحقیقاتی در مشاوره به زودی …
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

دروس اختیاری

۱۲۲۰۸۸۹ ارزشهای دفاع مقدس به زودی …
۱۲۱۸۸۰۸ کارآفرینی به زودی …
۱۲۱۷۴۱۷ بهداشت و کمک های اولیه به زودی …
۱۲۱۷۴۱۸ مشاوره در بحران به زودی …
۱۲۱۷۴۱۹ مشاوره با بیماران خاص به زودی …
۱۲۱۷۴۲۰ آشنایی با مشاوره طلاق به زودی …
۱۲۱۷۴۲۱ کاربرد مشاوره درتبلیغات به زودی …
۱۲۱۷۴۲۲ سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره به زودی …
۱۲۱۷۴۲۳ آشنایی با درمانهای روانپزشکی به زودی …
۱۲۱۷۴۲۴ مددکاری اجتماعی به زودی …
۱۲۱۷۴۲۵ آشنایی با روشهای جدید درمان به زودی …
۱۲۱۷۴۲۶ کاربرد کامپیوتر در مشاوره به زودی …
۱۲۱۷۴۲۷ مشاوره با سالمندان به زودی …
۱۲۱۷۴۲۸ مشاوره چند فرهنگی به زودی …
۱۲۱۷۴۲۹ فلسفه علم در علوم انسانی به زودی …
۱۲۱۷۲۵۰ آسیب شناسی اجتماعی
۱۲۱۷۴۳۱ روانشناسی تربیتی
۱۲۱۷۴۳۰ کاربرد بازی در مشاوره

This site is protected by wp-copyrightpro.com