نمونه سوال ژئومورفولوژی پیام نور باجواب

نمونه سوال ژئومورفولوژی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال ژئومورفولوژی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

هزینه دانلود کل کتابچه نمونه سوالات این رشته تنها ۹۷۰۰ تومان می باشد!!!

۱۲۱۶۳۸۴ فلسفه و سیر تکوین جغرافیا  
۱۲۱۶۳۸۰ مبانی آب و هواشناسی ۱  
۱۲۱۶۳۷۹ مبانی زمین شناسی  
۱۲۱۶۳۸۲ مبانی جغرافیای جمعیت  
۱۲۱۶۳۸۳ زمین در فضا  
۱۲۱۶۳۸۵ نقشه خوانی  
۱۱۱۱۳۰۰ ریاضیات مقدماتی  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۱۱۷۱۴۶ آمار و احتمالات  
۱۲۱۶۳۸۹ مبانی جغرافیای شهری  
۱۲۱۶۳۷۸ مبانی جغرافیای روستایی  
۱۲۱۶۳۹۰ مبانی جغرافیای گردشگری  
۱۲۱۶۳۹۱ مبانی سنجش از دور  
۱۲۱۶۴۰۱ مبانی آب و هواشناسی۲  
۱۲۱۶۴۰۷ مبانی جغرافیای سیاسی  
۱۲۱۶۳۸۸ مبانی جغرافیای فرهنگی
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۲۱۶۳۹۵ مبانی ژئو مورفولوژی  
۱۲۱۶۳۹۴ مبانی جغرافیای اقتصادی  
۱۲۱۶۳۹۶ نقشه برداری  
۱۵۱۱۰۱۷ فناوری اطلاعات  
۱۲۱۶۳۹۹ سیاست و فضا  
۱۲۱۶۴۱۴ آب و هوای ایران  
۱۲۱۶۴۱۳ جغرافیای جمعیت ایران  
۱۲۱۶۳۹۲ روش تحقیق  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۲۱۶۴۰۰ کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی  
۱۲۱۶۴۱۵ مطالعات منطقه ای(خلیج فارس)  
۱۲۱۶۳۸۱ مبانی محیط زیست  
۱۲۱۶۴۰۲ مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)  
۱۲۱۶۴۰۶ جغرافیای خاکها  
۱۲۱۶۴۲۶ ژئومورفولوژی ایران  
۱۲۱۶۴۱۱ جغرافیای اقتصادی ایران  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۲۱۶۴۰۸ اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای  
۱۲۱۶۳۹۳ مبانی هیدرولوژی  
۱۲۱۶۴۵۵ فرسایش  
۱۲۱۶۴۰۹ مخاطرات طبیعی  
۱۲۱۶۴۶۵ ژئومورفولوژی اقلیمی  
۱۲۱۶۴۲۰ جغرافیای سیاسی ایران  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی  
۱۲۱۶۴۱۲ مخاطرات انسانی  
۱۲۱۶۴۰۳ اصول و روشهای آمایش سرزمین  
۱۲۱۶۴۱۰ جغرافیای شهری ایران  
۱۲۱۶۴۶۴ ژئومورفولوژی شهری  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی(اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۲۱۶۴۶۳ هیدرولوژی کاربردی  
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۱۶۴۰۴ جغرافیای روستایی ایران  
۱۲۱۶۴۷۱ ژئومورفولوژی کاربردی  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت