فهرست بستن

نمونه سوال علوم سیاسی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال علوم سیاسی پیام نور باجواب

نمونه سوال علوم سیاسی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال علوم سیاسی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید.

پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۳۱۰۰۱ مبانی علم سیاست
۱۲۲۳۰۰۸ مبانی علم حقوق
۱۲۲۳۰۱۰ حقوق اساسی (کلیات)
۱۲۱۷۰۹۴ روانشناسی اجتماعی
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه
۱۲۲۳۰۰۹ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۳۱۰۰۲ نظام سیاسی و دولت در اسلام
۱۲۳۱۰۰۳ جنبشهای اسلامی معاصر
۱۲۲۷۰۰۲ مبانی جامعه شناسی عمومی
۱۲۲۱۰۱۳ مبانی علم اقتصاد
۱۲۳۱۰۲۵ مسائل نظامی و استراتژیک معاصر
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج ابلاغه
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۲۲۹۰۰۴ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۲۲۰ تا ۱۳۲۰
۱۲۳۱۰۰۵ روش تحقیق در علوم سیاسی (الف)
۱۲۲۳۰۱۱ حقوق بین الملل عمومی ۱
۱۲۳۱۰۰۶ تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ۱ – (از سقراط تا ماکیاول)
۱۲۱۲۰۳۸ متون سیاسی به زبان خارجه ۱
۱۲۳۱۰۲۷ ارتش و سیاست
۱۲۳۱۰۲۸ خلیج فارس و مسائل آن
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱
۱۲۳۱۰۰۴ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷
۱۲۲۳۰۱۲ حقوق بین الملل عمومی ۲
۱۲۳۱۰۰۷ تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ۲ – (از ماکیاول تا مارکس)
۱۲۱۲۰۳۹ متون سیاسی به زبان خارجه ۲
۱۲۳۱۰۰۸ مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران
۱۲۳۱۰۰۹ مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام (مستند به متون اسلامی)
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲
۱۲۲۹۰۰۵ تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا ۱۳۲۰
۱۲۲۹۰۰۷ تاریخ روابط بین الملل از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۵
۱۲۳۱۰۱۶ روش تحقیق در علوم سیاسی (ب)
۱۲۲۳۰۱۳ حقوق اداری (کلیات و ایران)
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ وتمدن اسلام و ایران
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی
۱۲۲۷۰۰۳ جامعه شناسی سیاسی
۱۲۳۱۰۱۱ سازمانهای بین المللی
۱۲۳۱۰۱۲ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام
۱۲۳۱۰۱۳ تئوری های انقلاب
۱۲۳۱۰۱۴ اصول روابط بین الملل ۱
۱۲۲۹۰۰۸ تاریخ تحول دولت در اسلام
۱۲۲۹۰۰۶ تاریخ روابط خارجی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۲۳۱۰۱۵ اصول روابط بین الملل ۲
۱۲۳۱۰۱۰ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
۱۲۲۳۰۱۴ حقوق بین الملل اسلامی
۱۲۳۱۰۱۷ فن دیپلماسی و آداب کنسولی
۱۲۳۱۰۱۸ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۳۱۰۱۹ مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم
۱۲۳۱۰۲۶ دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۲۳۱۰۲۰ شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم
۱۲۲۳۰۱۵ حقوق بین الملل خصوصی
۱۲۳۱۰۲۱ نوسازی و دگرگونی سیاسی
۱۲۳۱۰۲۳ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۳۱۰۲۴ سیاست و حکومت در خاور میانه
۱۲۳۱۰۲۲ سیاست خارجی قدرت های بزرک
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت

This site is protected by wp-copyrightpro.com