فهرست بستن

نمونه سوال روزنامه نگاری پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال روزنامه نگاری پیام نور باجواب

نمونه سوال روزنامه نگاری پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال روزنامه نگاری پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۲۲۳۱۸ مبانی ارتباطات انسانی
۱۲۲۲۳۰۱ کلیات حقوق
۱۲۲۲۳۰۲ اصول علم سیاست
۱۲۲۲۳۰۳ مبانی جامعه شناسی
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه
۱۲۲۲۳۰۶ آمار مقدماتی
۱۲۲۲۳۰۵ اصول علم اقتصاد
۱۲۲۲۳۲۰ مبانی ارتباطات جمعی
۱۲۲۲۳۰۴ روان شناسی اجتماعی
۱۲۲۲۴۳۹ شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
۱۲۲۲۳۴۷ کاربرد رایانه در علوم ارتباطات
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۲۲۲۳۱۷ مبانی تاریخ اجتماعی ایران
۱۲۲۲۳۱۰ اصول سازمان و مدیریت
۱۲۲۲۳۰۷ نظریه های جامعه شناسی
۱۲۲۲۳۱۱ اقتصاد ایران
۱۲۲۲۳۲۸ ارتباطات سیاسی
۱۲۲۲۳۰۸ زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات اجتماعی
۱۲۲۲۳۳۷ تاریخ مطبوعات
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱
۱۲۲۲۳۳۱ ارتباطات تصویری
۱۲۲۲۳۲۶ نظریه های ارتباطات اجتماعی
۱۲۲۲۳۴۰ حقوق ارتباط جمعی
۱۲۲۲۳۲۹ اصول روزنامه نگاری
۱۲۲۲۳۱۳ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
۱۲۲۲۳۰۹ آمار در علوم اجتماعی
۱۲۲۲۳۱۲ اصول روابط و سازمانهای بین المللی
۱۲۲۲۳۲۲ حقوق اساسی
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲
۱۲۲۲۳۳۵ روزنامه نگاری عملی ۱ مصاحبه مطبوعاتی
۱۲۲۲۳۲۵ تکنولوژی ارتباطی
۱۲۲۲۳۲۴ گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات
۱۲۲۲۳۱۵ روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(نظری و عملی)
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی
۱۲۲۲۳۱۴ زبان تخصصی ۲ متون روزنامه نگاری
۱۲۲۲۳۳۴ ارتباطات بین الملل
۱۲۲۲۳۴۲ روزنامه نگاری عملی ۲ گزارش مطبوعاتی
۱۲۲۲۳۳۹ عکاسی خبری (فتو ژورنالیسم)
۱۲۲۲۳۲۳ روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۲۲۲۳۴۳ ویراستاری و مدیریت اخبار
۱۲۲۲۳۳۲ مبانی جامعه اطلاعاتی
۱۲۲۲۳۲۱ مبانی ارتباط و توسعه
۱۲۲۲۳۳۳ افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی
۱۲۲۲۳۴۵ نقد و تفسیر مقاله نویسی
۱۲۲۲۳۳۰ تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۲۲۲۳۳۸ حقوق و مسئولیتهای روزنامه نگاری
۱۲۲۲۳۲۷ معنی شناسی در رسانه ها
۱۲۲۲۳۴۸ روزنامه نگاری الکترونیکی
۱۲۲۲۳۴۴ روزنامه نگاری تخصصی
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت

This site is protected by wp-copyrightpro.com