نمونه سوال روزنامه نگاری پیام نور باجواب

نمونه سوال روزنامه نگاری پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال روزنامه نگاری پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۲۲۳۱۸مبانی ارتباطات انسانی
۱۲۲۲۳۰۱کلیات حقوق
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۲اصول علم سیاست
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۳مبانی جامعه شناسی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۶آمار مقدماتی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۵اصول علم اقتصاد
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۲۰مبانی ارتباطات جمعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۰۴روان شناسی اجتماعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۳۹شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۴۷کاربرد رایانه در علوم ارتباطات
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۲۲۲۳۱۷مبانی تاریخ اجتماعی ایران
۱۲۲۲۳۱۰اصول سازمان و مدیریت
۱۲۲۲۳۰۷نظریه های جامعه شناسی
۱۲۲۲۳۱۱اقتصاد ایران
۱۲۲۲۳۲۸ارتباطات سیاسی
۱۲۲۲۳۳۱زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات اجتماعی
۱۲۲۲۳۰۸تاریخ مطبوعات
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱
۱۲۲۲۳۳۱ارتباطات تصویری
۱۲۲۲۳۲۶نظریه های ارتباطات اجتماعی
۱۲۲۲۳۴۰حقوق ارتباط جمعی
۱۲۲۲۳۲۹اصول روزنامه نگاری
۱۲۲۲۳۱۳اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
۱۲۲۲۳۰۹آمار در علوم اجتماعی
۱۲۲۲۳۱۲اصول روابط و سازمانهای بین المللی
۱۲۲۲۳۲۲حقوق اساسی
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲
۱۲۲۲۳۳۵روزنامه نگاری عملی ۱ مصاحبه مطبوعاتی
۱۲۲۲۳۲۵تکنولوژی ارتباطی
۱۲۲۲۳۲۴گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات
۱۲۲۲۳۱۵روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(نظری و عملی)
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنی
۱۲۲۲۳۱۴زبان تخصصی ۲ متون روزنامه نگاری
۱۲۲۲۳۳۴ارتباطات بین الملل
۱۲۲۲۳۴۲روزنامه نگاری عملی ۲ گزارش مطبوعاتی
۱۲۲۲۳۳۹عکاسی خبری (فتو ژورنالیسم)
۱۲۲۲۳۲۳روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۲۲۲۳۴۳ویراستاری و مدیریت اخبار
۱۲۲۲۳۳۲مبانی جامعه اطلاعاتی
۱۲۲۲۳۲۱مبانی ارتباط و توسعه
۱۲۲۲۳۳۳افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی
۱۲۲۲۳۴۵نقد و تفسیر مقاله نویسی
۱۲۲۲۳۳۰تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی
۱۲۱۵۴۲۸ورزش ۱
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲۳۳۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۲۲۲۳۳۸حقوق و مسئولیتهای روزنامه نگاری
۱۲۲۲۳۲۷معنی شناسی در رسانه ها
۱۲۲۲۳۴۸روزنامه نگاری الکترونیکی
۱۲۲۲۳۴۴روزنامه نگاری تخصصی
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت

This site is protected by wp-copyrightpro.com