نمونه سوال روزنامه نگاری پیام نور باجواب

نمونه سوال روزنامه نگاری پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال روزنامه نگاری پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1222318 مبانی ارتباطات انسانی
1222301 کلیات حقوق
1222302 اصول علم سیاست
1222303 مبانی جامعه شناسی
1213210 فارسی عمومی
1212256 زبان خارجه
1222306 آمار مقدماتی
1222305 اصول علم اقتصاد
1222320 مبانی ارتباطات جمعی
1222304 روان شناسی اجتماعی
1222439 شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
1222347 کاربرد رایانه در علوم ارتباطات
1233038 تفسیر موضوعی نهج البلاغه
1233032 تفسیر موضوعی قرآن کریم
1222317 مبانی تاریخ اجتماعی ایران
1222310 اصول سازمان و مدیریت
1222307 نظریه های جامعه شناسی
1222311 اقتصاد ایران
1222328 ارتباطات سیاسی
1222308 زبان تخصصی 1 متون ارتباطات اجتماعی
1222337 تاریخ مطبوعات
1233030 اندیشه اسلامی 1
1222331 ارتباطات تصویری
1222326 نظریه های ارتباطات اجتماعی
1222340 حقوق ارتباط جمعی
1222329 اصول روزنامه نگاری
1222313 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
1222309 آمار در علوم اجتماعی
1222312 اصول روابط و سازمانهای بین المللی
1222322 حقوق اساسی
1233031 اندیشه اسلامی 2
1222335 روزنامه نگاری عملی 1 مصاحبه مطبوعاتی
1222325 تکنولوژی ارتباطی
1222324 گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات
1222315 روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(نظری و عملی)
1212300 آشنایی با دفاع مقدس
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
1215427 تربیت بدنی
1222314 زبان تخصصی 2 متون روزنامه نگاری
1222334 ارتباطات بین الملل
1222342 روزنامه نگاری عملی 2 گزارش مطبوعاتی
1222339 عکاسی خبری (فتو ژورنالیسم)
1222323 روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
1233033 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
1222343 ویراستاری و مدیریت اخبار
1222332 مبانی جامعه اطلاعاتی
1222321 مبانی ارتباط و توسعه
1222333 افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی
1222345 نقد و تفسیر مقاله نویسی
1222330 تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی
1215428 ورزش 1
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220434 انقلاب اسلامی ایران
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی
1222338 حقوق و مسئولیتهای روزنامه نگاری
1222327 معنی شناسی در رسانه ها
1222348 روزنامه نگاری الکترونیکی
1222344 روزنامه نگاری تخصصی
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1233043 دانش خانواده و جمعیت