نمونه سوال روزنامه نگاری پیام نور باجواب

نمونه سوال روزنامه نگاری پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال روزنامه نگاری پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1222318 مبانی ارتباطات انسانی
۱۲۲۲۳۰۱ کلیات حقوق
۱۲۲۲۳۰۲ اصول علم سیاست
۱۲۲۲۳۰۳ مبانی جامعه شناسی
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه
۱۲۲۲۳۰۶ آمار مقدماتی
۱۲۲۲۳۰۵ اصول علم اقتصاد
۱۲۲۲۳۲۰ مبانی ارتباطات جمعی
1222304 روان شناسی اجتماعی
۱۲۲۲۴۳۹ شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
۱۲۲۲۳۴۷ کاربرد رایانه در علوم ارتباطات
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۲۲۲۳۱۷ مبانی تاریخ اجتماعی ایران
۱۲۲۲۳۱۰ اصول سازمان و مدیریت
1222307 نظریه های جامعه شناسی
۱۲۲۲۳۱۱ اقتصاد ایران
۱۲۲۲۳۲۸ ارتباطات سیاسی
۱۲۲۲۳۰۸ زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات اجتماعی
۱۲۲۲۳۳۷ تاریخ مطبوعات
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱
۱۲۲۲۳۳۱ ارتباطات تصویری
۱۲۲۲۳۲۶ نظریه های ارتباطات اجتماعی
۱۲۲۲۳۴۰ حقوق ارتباط جمعی
۱۲۲۲۳۲۹ اصول روزنامه نگاری
۱۲۲۲۳۱۳ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
1222309 آمار در علوم اجتماعی
۱۲۲۲۳۱۲ اصول روابط و سازمانهای بین المللی
1222322 حقوق اساسی
1233031 اندیشه اسلامی ۲
۱۲۲۲۳۳۵ روزنامه نگاری عملی ۱ مصاحبه مطبوعاتی
۱۲۲۲۳۲۵ تکنولوژی ارتباطی
۱۲۲۲۳۲۴ گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات
۱۲۲۲۳۱۵ روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(نظری و عملی)
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی
۱۲۲۲۳۱۴ زبان تخصصی ۲ متون روزنامه نگاری
۱۲۲۲۳۳۴ ارتباطات بین الملل
۱۲۲۲۳۴۲ روزنامه نگاری عملی ۲ گزارش مطبوعاتی
۱۲۲۲۳۳۹ عکاسی خبری (فتو ژورنالیسم)
۱۲۲۲۳۲۳ روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۲۲۲۳۴۳ ویراستاری و مدیریت اخبار
۱۲۲۲۳۳۲ مبانی جامعه اطلاعاتی
۱۲۲۲۳۲۱ مبانی ارتباط و توسعه
۱۲۲۲۳۳۳ افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی
۱۲۲۲۳۴۵ نقد و تفسیر مقاله نویسی
۱۲۲۲۳۳۰ تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۲۲۲۳۳۸ حقوق و مسئولیتهای روزنامه نگاری
۱۲۲۲۳۲۷ معنی شناسی در رسانه ها
۱۲۲۲۳۴۸ روزنامه نگاری الکترونیکی
۱۲۲۲۳۴۴ روزنامه نگاری تخصصی
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت