نمونه سوال روابط عمومی پیام نور باجواب

نمونه سوال تعاون و رفاه اجتماعی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال روابط عمومی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۲۲۳۱۸مبانی ارتباطات انسانی 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۲۳۰۱کلیات حقوق 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۲اصول علم سیاست
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۳مبانی جامعه شناسی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۵اصول علم اقتصاد
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۶آمار مقدماتی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۴روان شناسی اجتماعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۲۰مبانی ارتباطات جمعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۴۳۹شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۴۷کاربرد رایانه در علوم ارتباطات
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۱۷مبانی تاریخ اجتماعی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۱۰اصول سازمان و مدیریت
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۰۷نظریه های جامعه شناسی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۱۱اقتصاد ایران
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۲۸ارتباطات سیاسی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۳۱ارتباطات تصویری
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۸زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات اجتماعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۰۲اصول روابط عمومی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۴۰زبان تخصصی ۲ متون روابط عومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۰۴اصول اقناع و تبلیغ سیاسی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۱۳اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۰۹آمار در علوم اجتماعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۱۲اصول روابط و سازمانهای بین المللی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۲۲حقوق اساسی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۰۶روابط عمومی عملی ۱ گزارش و نگارش
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۴۴۴مبانی آرشیو و اطلاع رسانی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۱۵روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری. عملی)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۲۴گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۲۶نظریه های ارتباطات اجتماعی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۲۵تکنولوژی ارتباطی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۳۴ارتباطات بین الملل
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۰۷روابط عمومی عملی ۲ انتشارات
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۲۱مبانی ارتباطات و توسعه
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۰۵ارتباط با رسانه هابه زودی …
۱۲۲۲۳۲۳روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۳۳افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۳۲مبانی جامعه اطلاعاتی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۱۲مدیریت روابط عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۲۷معنی شناسی در رسانه ها
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۳۰تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۸ورزش ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۴۲تکنیک های روابط عمومی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۴۴۳روابط عمومی الکترونیکی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۴۰۳اصول تبلیغات بازرگانی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۴۴۱طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۴۰حقوق ارتباط جمعی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com