نمونه سوال روابط عمومی پیام نور باجواب

نمونه سوال تعاون و رفاه اجتماعی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال روابط عمومی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۲۲۳۱۸مبانی ارتباطات انسانی 
۱۲۲۲۳۰۱کلیات حقوق 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۲اصول علم سیاست
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۳مبانی جامعه شناسی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۵اصول علم اقتصاد
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۶آمار مقدماتی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۴روان شناسی اجتماعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۲۰مبانی ارتباطات جمعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۴۳۹شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۴۷کاربرد رایانه در علوم ارتباطات
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۱۷مبانی تاریخ اجتماعی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۱۰اصول سازمان و مدیریت
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۰۷نظریه های جامعه شناسی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۱۱اقتصاد ایران
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۲۸ارتباطات سیاسی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۳۱ارتباطات تصویری
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۸زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات اجتماعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۰۲اصول روابط عمومی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۴۰زبان تخصصی ۲ متون روابط عومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۰۴اصول اقناع و تبلیغ سیاسی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۱۳اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۰۹آمار در علوم اجتماعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۱۲اصول روابط و سازمانهای بین المللی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۲۲حقوق اساسی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۰۶روابط عمومی عملی ۱ گزارش و نگارش
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۴۴۴مبانی آرشیو و اطلاع رسانی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۱۵روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری. عملی)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۲۴گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۲۶نظریه های ارتباطات اجتماعی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۲۵تکنولوژی ارتباطی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۳۴ارتباطات بین الملل
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۰۷روابط عمومی عملی ۲ انتشارات
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۲۱مبانی ارتباطات و توسعه
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۰۵ارتباط با رسانه هابه زودی …
۱۲۲۲۳۲۳روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۳۳افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۳۲مبانی جامعه اطلاعاتی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۱۲مدیریت روابط عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۲۷معنی شناسی در رسانه ها
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۳۰تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۸ورزش ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۴۲تکنیک های روابط عمومی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۴۴۳روابط عمومی الکترونیکی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۴۰۳اصول تبلیغات بازرگانی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۴۴۱طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۴۰حقوق ارتباط جمعی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com