نمونه سوال روابط عمومی پیام نور باجواب

نمونه سوال تعاون و رفاه اجتماعی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال روابط عمومی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1222318 مبانی ارتباطات انسانی  
1222301 کلیات حقوق  
۱۲۲۲۳۰۲ اصول علم سیاست
۱۲۲۲۳۰۳ مبانی جامعه شناسی
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه
۱۲۲۲۳۰۵ اصول علم اقتصاد
۱۲۲۲۳۰۶ آمار مقدماتی
۱۲۲۲۳۰۴ روان شناسی اجتماعی
۱۲۲۲۳۲۰ مبانی ارتباطات جمعی
1222439 شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
۱۲۲۲۳۴۷ کاربرد رایانه در علوم ارتباطات
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۲۲۲۳۱۷ مبانی تاریخ اجتماعی ایران
۱۲۲۲۳۱۰ اصول سازمان و مدیریت
1222307 نظریه های جامعه شناسی
۱۲۲۲۳۱۱ اقتصاد ایران
۱۲۲۲۳۲۸ ارتباطات سیاسی
۱۲۲۲۳۳۱ ارتباطات تصویری
۱۲۲۲۳۰۸ زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات اجتماعی
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱
۱۲۲۲۴۰۲ اصول روابط عمومی
۱۲۲۲۴۴۰ زبان تخصصی ۲ متون روابط عومی
۱۲۲۲۴۰۴ اصول اقناع و تبلیغ سیاسی
1222313 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
1222309 آمار در علوم اجتماعی
۱۲۲۲۳۱۲ اصول روابط و سازمانهای بین المللی
1222322 حقوق اساسی
1233031 اندیشه اسلامی ۲
۱۲۲۲۴۰۶ روابط عمومی عملی ۱ گزارش و نگارش
1222444 مبانی آرشیو و اطلاع رسانی
1222315 روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری. عملی)
۱۲۲۲۳۲۴ گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات
۱۲۲۲۳۲۶ نظریه های ارتباطات اجتماعی
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی
۱۲۲۲۳۲۵ تکنولوژی ارتباطی
۱۲۲۲۳۳۴ ارتباطات بین الملل
۱۲۲۲۴۰۷ روابط عمومی عملی ۲ انتشارات
1222321 مبانی ارتباطات و توسعه
۱۲۲۲۴۰۵ ارتباط با رسانه ها به زودی …
۱۲۲۲۳۲۳ روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۲۲۲۳۳۳ افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی
۱۲۲۲۳۳۲ مبانی جامعه اطلاعاتی
۱۲۲۲۴۱۲ مدیریت روابط عمومی
1222327 معنی شناسی در رسانه ها
۱۲۲۲۳۳۰ تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۲۲۲۴۴۲ تکنیک های روابط عمومی
1222443 روابط عمومی الکترونیکی
1222403 اصول تبلیغات بازرگانی
1222441 طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی
1222340 حقوق ارتباط جمعی
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت