فهرست بستن

نمونه سوال پژوهشگری علوم اجتماعی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال پژوهشگری علوم اجتماعی پیام نور باجواب

نمونه سوال پژوهشگری علوم اجتماعی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پژوهشگری علوم اجتماعی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

۱۱۱۱۰۰۱ ریاضیات پایه
۱۲۲۲۰۰۱ مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۱
۱۲۲۱۰۰۱ اصول علم اقتصاد
۱۲۲۳۰۰۱ کلیات حقوق
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه
۱۱۱۷۰۰۱ آمار مقدماتی
۱۲۱۷۰۰۱ مبانی روان شناسی – مفاهیم اساسی
۱۲۱۱۰۰۱ مبانی فلسفه ۱
۱۲۲۲۰۰۵ مبانی مردم شناسی
۱۲۲۲۰۰۴ اصول علم سیاست
۱۲۲۲۰۰۳ مبانی تعاون
۱۲۲۲۰۲۴ مبانی تاریخ اجتماعی ایران
۱۲۲۲۰۰۲ مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۲۲۲۰۰۸ نظریه های جامعه شناسی ۱
۱۲۲۲۰۰۶ جامعه شناسی جهان سوم
۱۲۲۲۰۱۲ جامعه شناسی خانواده
۱۲۲۲۰۱۱ مردم شناسی فرهنگی
۱۲۲۲۰۰۷ مبانی جمعیت شناسی
۱۲۱۷۰۰۲ روان شناسی اجتماعی
۱۲۲۲۰۲۷ جغرافیای انسانی ایران
۱۲۲۲۰۱۹ آمار در علوم اجتماعی
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱ به زودی …
۱۲۲۲۰۲۱ روش تحقیق نظری
۱۲۲۲۰۱۳ نظریه های جامعه شناسی ۲
۱۲۲۲۰۱۴ جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
۱۲۲۲۰۱۶ روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
۱۲۱۲۰۰۱ زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۱
۱۲۲۲۰۱۵ تامین و رفاه اجتماعی
۱۲۲۲۰۱۰ جامعه شناسی آموزش و پرورش
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲
۱۲۲۲۰۲۶ تکنیک های خاص تحقیق
۱۲۲۲۰۴۱ کاربرد جمعیت شناسی
۱۲۱۲۰۰۲ زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۲
۱۲۲۲۰۲۹ جامعه شناسی روستایی
۱۲۲۲۰۲۰ جامعه شناسی ارتباط جمعی
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۲۲۲۰۳۵ جمعیت شناسی ایران
۱۱۱۵۰۰۱ کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی
۱۲۲۲۰۱۷ جامعه شناسی ایلات و عشایر
۱۲۲۲۰۳۰ جامعه شناسی شهری
۱۲۲۲۰۳۴ جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی
۱۲۲۲۰۲۲ جامعه شناسی قشر ها ونابرابری های اجتماعی
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق
۱۲۲۲۰۲۳ جامعه شناسی توسعه
۱۲۲۲۰۳۱ جامعه شناسی سازمانها
۱۲۲۲۰۱۸ تغییرات اجتماعی
۱۲۲۲۰۳۳ جامعه شناسی سیاسی
۱۲۲۲۰۳۲ جامعه شناسی در ادبیات فارس
۱۲۲۲۰۰۹ تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۲۲۲۰۳۶ بررسی مسائل اجتماعی ایران
۱۲۲۲۰۳۸ جامعه شناسی صنعتی
۱۲۲۲۰۳۷ جامعه شناسی انقلاب
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت
۱۲۲۰۸۸۹ ارزشهای دفاع مقدس ۱۰۶۱
۱۲۱۸۸۰۸ کار آفرینی به زودی …

This site is protected by wp-copyrightpro.com