نمونه سوال مددکاری اجتماعی پیام نور باجواب

نمونه سوال مددکاری اجتماعی پیام نور

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مددکاری اجتماعی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۰۰۱ریاضیات پایه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۱مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۱۰۰۱اصول علم اقتصاد 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۰۰۱کلیات حقوق 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۰۱آمار مقدماتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۸۵مبانی روان شناسی – مفاهیم اساسی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۰۱مبانی فلسفه ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۵مبانی مردم شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۴اصول علم سیاست 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۴۵مبانی مدیریت و سازماندهی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۴۶ مبانی مددکاری اجتماعی 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۲۰۰۲مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج ابلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۴۴نظریه های جامعه شناسی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۵۰آشنایی با روشهای مددکاری اجتماعی 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۲۱۵۱مددکاری اجتماعی فردی 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۲۱۵۲اصول توان بخشی 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۲۱۴۹مبانی جمعیت شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۵۳روان شناسی اجتماعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۴۲آمار در علوم اجتماعی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۴۷روش تحقیق نظری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۴۸نظریه های جامعه شناسی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۶۴روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۵۸زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۵۵توانبخشی گروههای خاص 
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۵۴پویایی گروهی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۴۱جامعه شناسی انحرافات 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۶۳زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۷۳جامعه شناسی روستایی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۶۱مددکاری اجتماعی گروهی
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۲۱۵۹مقدمات مشاوره و راهنمایی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۶۲روان شناسی کودکی و نوجوانی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۶۰کاربرد کامپیوتر در مددکاری اجتماعی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۶۵حقوق در مددکاری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۷۲بهداشت روانی 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۲۱۶۷مددکاری اجتماعی با خانواده ***
۱۲۲۲۱۶۸مددکاری اجتماعی جامعه ای 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۶۹جامعه شناسی توسعه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۷۰اعتیاد 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۲۱۷۱بررسی مسائل اجتماعی ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۷۴فقر و نابرابری های اجتماعی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۸ورزش ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۷۶روشها و فنون توانمندسازی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۷۷سرپرستی در خدمات اجتماعی 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com