فهرست بستن

نمونه سوال مددکاری اجتماعی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال مددکاری اجتماعی پیام نور باجواب

نمونه سوال مددکاری اجتماعی پیام نور

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مددکاری اجتماعی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۰۰۱ ریاضیات پایه  
۱۲۲۲۰۰۱ مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۱  
۱۲۲۱۰۰۱ اصول علم اقتصاد  
۱۲۲۳۰۰۱ کلیات حقوق  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۱۱۷۰۰۱ آمار مقدماتی  
۱۲۲۲۱۸۵ مبانی روان شناسی – مفاهیم اساسی  
۱۲۱۱۰۰۱ مبانی فلسفه ۱  
۱۲۲۲۰۰۵ مبانی مردم شناسی  
۱۲۲۲۰۰۴ اصول علم سیاست  
۱۲۲۲۱۴۵ مبانی مدیریت و سازماندهی  
۱۲۲۲۱۴۶  مبانی مددکاری اجتماعی  
۱۲۲۲۰۰۲ مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۲  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج ابلاغه  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۲۲۲۱۴۴ نظریه های جامعه شناسی ۱  
۱۲۲۲۱۵۰ آشنایی با روشهای مددکاری اجتماعی  
۱۲۲۲۱۵۱ مددکاری اجتماعی فردی  
۱۲۲۲۱۵۲ اصول توان بخشی  
۱۲۲۲۱۴۹ مبانی جمعیت شناسی  
۱۲۲۲۱۵۳ روان شناسی اجتماعی
۱۲۲۲۱۴۲ آمار در علوم اجتماعی  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۲۲۲۱۴۷ روش تحقیق نظری  
۱۲۲۲۱۴۸ نظریه های جامعه شناسی ۲  
۱۲۲۲۱۶۴ روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت  
۱۲۲۲۱۵۸ زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۱  
۱۲۲۲۱۵۵ توانبخشی گروههای خاص  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۲۲۲۱۵۴ پویایی گروهی  
۱۲۲۲۱۴۱ جامعه شناسی انحرافات  
۱۲۲۲۱۶۳ زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۲  
۱۲۲۲۱۷۳ جامعه شناسی روستایی  
۱۲۲۲۱۶۱ مددکاری اجتماعی گروهی
۱۲۲۲۱۵۹ مقدمات مشاوره و راهنمایی  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی  
۱۲۲۲۱۶۲ روان شناسی کودکی و نوجوانی  
۱۲۲۲۱۶۰ کاربرد کامپیوتر در مددکاری اجتماعی  
۱۲۲۲۱۶۵ حقوق در مددکاری  
۱۲۲۲۱۷۲ بهداشت روانی  
۱۲۲۲۱۶۷ مددکاری اجتماعی با خانواده فاقد منبع
۱۲۲۲۱۶۸ مددکاری اجتماعی جامعه ای  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی(اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۲۲۲۱۶۹ جامعه شناسی توسعه  
۱۲۲۲۱۷۰ اعتیاد  
۱۲۲۲۱۷۱ بررسی مسائل اجتماعی ایران  
۱۲۲۲۱۷۴ فقر و نابرابری های اجتماعی  
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۲۲۱۷۶ روشها و فنون توانمندسازی  
۱۲۲۲۱۷۷ سرپرستی در خدمات اجتماعی  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  

This site is protected by wp-copyrightpro.com