نمونه سوال تعاون و رفاه اجتماعی پیام نور باجواب

نمونه سوال تعاون و رفاه اجتماعی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال تعاون و رفاه اجتماعی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۰۰۱ریاضیات پایه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۱مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۱۰۰۱اصول علم اقتصاد 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۰۰۱کلیات حقوق 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۰۱آمار مقدماتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۰۱مبانی روان شناسی – مفاهیم اساسی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۰۱مبانی فلسفه ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۵مبانی مردم شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۴اصول علم سیاست 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۳مبانی تعاون 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۲۴مبانی تاریخ اجتماعی ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۲مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج ابلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۸نظریه های جامعه شناسی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۴۵سیر تحول تعاونی در ایران و جهان 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۲۰۰۷مبانی جمعیت شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۰۱روان شناسی اجتماعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۱۹آمار در علوم اجتماعی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۴۴اصول و اندیشه های تعاونی ها 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۲۱روش تحقیق نظری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۱۳نظریه های جامعه شناسی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۴۶انواع و کارکرد تعاونی ها 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۲۰۳۲جامعه شناسی در ادبیات فارسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۱۶روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۰۱زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۱۵تامین و رفاه اجتماعی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۰۰۲حقوق تجارت 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۴۰۰۱اصول حسابداری 
۱۲۱۲۰۰۲زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۲۹جامعه شناسی روستایی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۹تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۳۷جامعه شناسی انقلاب 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۰۰۳حقوق تعاون(تهیه اساسنامه و آیین نامه) 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۲۰۲۵روش تحقیق عملی ———————-
۱۲۲۲۰۳۴جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۳۱جامعه شناسی سازمانها 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۳۳جامعه شناسی سیاسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۵۰امور مالی تعاونی ها 
۱۲۲۲۰۲۲جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۴۷زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۲۰۱۸تغییرات اجتماعی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۴۹سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۱۰۰۲اقتصاد خرد و کلان
۱۲۱۵۴۲۸ورزش ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۳۶بررسی مسائل اجتماعی ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۵۲سمینار مسائل  تعاونی ***
۱۲۲۲۰۵۱اصول آموزش و ترویج تعاونی 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com