فهرست بستن

نمونه سوال تعاون و رفاه اجتماعی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال تعاون و رفاه اجتماعی پیام نور باجواب

نمونه سوال تعاون و رفاه اجتماعی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال تعاون و رفاه اجتماعی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۰۰۱ ریاضیات پایه  
۱۲۲۲۰۰۱ مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۱  
۱۲۲۱۰۰۱ اصول علم اقتصاد  
۱۲۲۳۰۰۱ کلیات حقوق  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۱۱۷۰۰۱ آمار مقدماتی  
۱۲۱۷۰۰۱ مبانی روان شناسی – مفاهیم اساسی  
۱۲۱۱۰۰۱ مبانی فلسفه ۱  
۱۲۲۲۰۰۵ مبانی مردم شناسی  
۱۲۲۲۰۰۴ اصول علم سیاست  
۱۲۲۲۰۰۳ مبانی تعاون  
۱۲۲۲۰۲۴ مبانی تاریخ اجتماعی ایران  
۱۲۲۲۰۰۲ مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۲  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج ابلاغه  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۲۲۲۰۰۸ نظریه های جامعه شناسی ۱  
۱۲۲۲۰۴۵ سیر تحول تعاونی در ایران و جهان  
۱۲۲۲۰۰۷ مبانی جمعیت شناسی  
۱۲۱۷۰۰۱ روان شناسی اجتماعی
۱۲۲۲۰۱۹ آمار در علوم اجتماعی  
۱۲۲۲۰۴۴ اصول و اندیشه های تعاونی ها  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۲۲۲۰۲۱ روش تحقیق نظری  
۱۲۲۲۰۱۳ نظریه های جامعه شناسی ۲  
۱۲۲۲۰۴۶ انواع و کارکرد تعاونی ها  
۱۲۲۲۰۳۲ جامعه شناسی در ادبیات فارسی  
۱۲۲۲۰۱۶ روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت  
۱۲۱۲۰۰۱ زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۱  
۱۲۲۲۰۱۵ تامین و رفاه اجتماعی  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۲۲۳۰۰۲ حقوق تجارت  
۱۲۱۴۰۰۱ اصول حسابداری  
۱۲۱۲۰۰۲ زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۲  
۱۲۲۲۰۲۹ جامعه شناسی روستایی  
۱۲۲۲۰۰۹ تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام  
۱۲۲۲۰۳۷ جامعه شناسی انقلاب  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی  
۱۲۲۳۰۰۳ حقوق تعاون(تهیه اساسنامه و آیین نامه)  
۱۲۲۲۰۲۵ روش تحقیق عملی  ———————-
۱۲۲۲۰۳۴ جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی  
۱۲۲۲۰۳۱ جامعه شناسی سازمانها  
۱۲۲۲۰۳۳ جامعه شناسی سیاسی  
۱۲۲۲۰۵۰ امور مالی تعاونی ها  
۱۲۲۲۰۲۲ جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی(اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۲۲۲۰۴۷ زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی  
۱۲۲۲۰۱۸ تغییرات اجتماعی  
۱۲۲۲۰۴۹ سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها  
۱۲۲۱۰۰۲ اقتصاد خرد و کلان
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۲۲۰۳۶ بررسی مسائل اجتماعی ایران  
۱۲۲۲۰۵۲ سمینار مسائل  تعاونی  به زودی …
۱۲۲۲۰۵۱ اصول آموزش و ترویج تعاونی  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  

This site is protected by wp-copyrightpro.com