فهرست بستن

نمونه سوال برنامه ریزی اجتماعی و رفاه پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال برنامه ریزی اجتماعی و رفاه پیام نور باجواب

نمونه سوال برنامه ریزی اجتماعی و رفاه پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال برنامه ریزی اجتماعی و رفاه پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۰۰۱ ریاضیات پایه  
۱۲۲۲۰۰۱ مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۱  
۱۲۲۱۰۰۱ اصول علم اقتصاد  
۱۲۲۳۰۰۱ کلیات حقوق  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۱۱۷۰۰۱ آمار مقدماتی  
۱۲۲۲۱۸۵ مبانی روان شناسی – مفاهیم اساسی  
۱۲۱۱۰۰۱ مبانی فلسفه ۱  
۱۲۲۲۰۰۵ مبانی مردم شناسی  
۱۲۲۲۰۰۴ اصول علم سیاست  
۱۲۲۲۱۸۸ کارآفرینی و توانمندسازی  
۱۲۲۲۲۱۳ جغرافیای انسانی ایران  
۱۲۲۲۰۰۲ مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۲  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج ابلاغه  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۲۲۲۱۸۶ نظریه های جامعه شناسی ۱  
۱۲۲۲۱۹۴ حقوق کار  
۱۲۲۲۱۸۹ مبانی مطالعات فرهنگی  
۱۲۲۲۱۸۷ مبانی مدیریت و سازماندهی  
۱۲۲۲۱۹۲ مبانی جمعیت شناسی  
۱۲۲۲۱۸۳ سیاست اجتماعی  
۱۲۲۲۲۰۵ مبانی تاریخ اجتماعی ایران  
۱۲۲۲۱۸۴ آمار در علوم اجتماعی  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۲۲۲۱۹۰ روش تحقیق نظری  
۱۲۲۲۱۹۳ نظریه های جامعه شناسی ۲  
۱۲۲۲۱۸۲ مدیریت بحران و ریسک  
۱۲۲۲۱۸۱ روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت  
۱۲۲۲۱۸۰ زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۱  
۱۲۲۲۱۷۹ تامین و رفاه اجتماعی  
۱۲۲۲۱۹۱ جامعه شناسی خانواده  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۲۲۲۱۹۵ مبانی تفکر جمعی و کار گروهی  
۱۲۲۲۲۰۹ کاربرد جمعیت شناسی  
۱۲۲۲۱۹۸ زبان تخصصی – (متون برنامه ریزی)  
۱۲۲۲۱۹۶ ریاضیات در برنامه ریزی  
۱۲۲۲۱۹۹ سیاست گذاری توریسم  
۱۲۲۲۲۰۱ برنامه ریزی روستایی  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ وتمدن اسلام و ایران  
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی  
۱۲۲۲۲۰۰ اقتصاد ایران  
۱۲۲۲۲۰۴ کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی  
۱۲۲۲۱۹۷ روش تحقیق عملی  ***
۱۲۲۲۲۰۲ نظریه های برنامه ریزی  
۱۲۲۲۲۰۶ برنامه ریزی شهری  
۱۲۲۲۲۰۷ زنان و سیاست اجتماعی  
۱۲۲۲۲۰۸ فنون برنامه ریزی اجتماعی  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی(اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۲۲۲۲۱۰ انحرافات و سیاست اجتماعی  
۱۲۲۲۲۱۱ فقر و نابرابری اجتماعی  
۱۲۲۲۲۰۳ تغییرات اجتماعی  
۱۲۲۲۲۱۲ سیاست های بهداشتی و آموزشی  
۱۲۲۲۲۱۴ بودجه ریزی  
۱۲۲۲۲۱۵ جامعه شناسی اوقات فراقت  
۱۲۲۲۲۱۶ سیاستگذاری محیط زیست  
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۲۲۲۱۷ برنامه ریزی منطقه ای  
۱۲۲۲۲۱۸ توسعه پایدار  
۱۲۲۲۲۱۹ برنامه ریزی مشارکتی  
۱۲۲۲۲۲۰ برنامه ریزی مسکن  
۱۲۲۲۲۲۱ اقتصاد توسعه  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  

This site is protected by wp-copyrightpro.com