نمونه سوال برنامه ریزی اجتماعی و رفاه پیام نور باجواب

نمونه سوال برنامه ریزی اجتماعی و رفاه پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال برنامه ریزی اجتماعی و رفاه پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۰۰۱ریاضیات پایه 
۱۲۲۲۰۰۱مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۱ 
۱۲۲۱۰۰۱اصول علم اقتصاد 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۰۰۱کلیات حقوق 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۰۱آمار مقدماتی 
۱۲۲۲۱۸۵مبانی روان شناسی – مفاهیم اساسی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۰۱مبانی فلسفه ۱ 
۱۲۲۲۰۰۵مبانی مردم شناسی 
۱۲۲۲۰۰۴اصول علم سیاست 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۸۸کارآفرینی و توانمندسازی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۲۱۳جغرافیای انسانی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۲مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۲ 
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج ابلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۸۶نظریه های جامعه شناسی ۱ 
۱۲۲۲۱۹۴حقوق کار 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۸۹مبانی مطالعات فرهنگی 
۱۲۲۲۱۸۷مبانی مدیریت و سازماندهی 
۱۲۲۲۱۹۲مبانی جمعیت شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۸۳سیاست اجتماعی 
۱۲۲۲۲۰۵مبانی تاریخ اجتماعی ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۸۴آمار در علوم اجتماعی 
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۹۰روش تحقیق نظری 
۱۲۲۲۱۹۳نظریه های جامعه شناسی ۲ 
۱۲۲۲۱۸۲مدیریت بحران و ریسک 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۸۱روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۸۰زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۱ 
۱۲۲۲۱۷۹تامین و رفاه اجتماعی 
۱۲۲۲۱۹۱جامعه شناسی خانواده 
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۹۵مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 
۱۲۲۲۲۰۹کاربرد جمعیت شناسی 
۱۲۲۲۱۹۸زبان تخصصی – (متون برنامه ریزی) 
۱۲۲۲۱۹۶ریاضیات در برنامه ریزی 
۱۲۲۲۱۹۹سیاست گذاری توریسم 
۱۲۲۲۲۰۱برنامه ریزی روستایی 
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ وتمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۲۰۰اقتصاد ایران 
۱۲۲۲۲۰۴کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 
۱۲۲۲۱۹۷روش تحقیق عملی ***
۱۲۲۲۲۰۲نظریه های برنامه ریزی 
۱۲۲۲۲۰۶برنامه ریزی شهری 
۱۲۲۲۲۰۷زنان و سیاست اجتماعی 
۱۲۲۲۲۰۸فنون برنامه ریزی اجتماعی 
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۲۱۰انحرافات و سیاست اجتماعی 
۱۲۲۲۲۱۱فقر و نابرابری اجتماعی 
۱۲۲۲۲۰۳تغییرات اجتماعی 
۱۲۲۲۲۱۲سیاست های بهداشتی و آموزشی 
۱۲۲۲۲۱۴بودجه ریزی 
۱۲۲۲۲۱۵جامعه شناسی اوقات فراقت 
۱۲۲۲۲۱۶سیاستگذاری محیط زیست 
۱۲۱۵۴۲۸ورزش ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۲۱۷برنامه ریزی منطقه ای 
۱۲۲۲۲۱۸توسعه پایدار 
۱۲۲۲۲۱۹برنامه ریزی مشارکتی 
۱۲۲۲۲۲۰برنامه ریزی مسکن 
۱۲۲۲۲۲۱اقتصاد توسعه 
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com