نمونه سوال رشته تاریخ پیام نور باجواب

نمونه سوال رشته تاریخ پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال رشته تاریخ پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۲۹۰۱۴تاریخ تمدن های مشرق زمین 
۱۲۲۹۰۱۵شناخت ونقد منابع ومآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام 
۱۲۲۹۰۱۶تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان دوره هخامنشی 
۱۲۲۹۰۱۹تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی 
۱۲۲۹۰۲۴قرائت متون تاریخ به زبان عربی-۱ 
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۰۱۷قرائت متون تاریخی به زبان فارسی-۱ 
۱۲۲۹۰۲۵قرائت متون تاریخی به زبان خارجی-۱ 
۱۲۲۹۰۲۶تاریخ تحولات سیاسی … ایران از ورود اسلام تاپایان حکومت علویان طبرستان 
۱۲۲۹۰۲۷تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دوره سامانیان، دیلمیان و غزنویان 
۱۲۲۹۰۱۸تاریخ یونان و روم 
۱۲۲۹۰۲۲تاریخ ایران در دوره ساسانیان 
۱۲۲۹۰۲۳تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا سال ۴۱ هجری 
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۰۲۹تاریخ بیزانس 
۱۲۲۹۰۳۰تاریخ اروپا در قرون وسطی 
۱۲۲۹۰۶۶روش تحقیق در تاریخ 
۱۲۲۹۰۳۱تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دوره سلجوقیان 
۱۲۲۹۰۳۲تاریخ تشیع-۱(از آغاز تا قرن پنجم هجری) 
۱۲۲۹۰۳۳تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان 
۱۲۲۹۰۲۸تاریخ تحولات سیاسی … جهان اسلام از سال چهلم هجری تا سال ۲۲۷ هجری 
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۰۳۶کلیات و مبانی علم تاریخ 
۱۲۲۹۰۳۵کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران 
۱۲۲۹۰۳۷تاریخ تشیع ۲ 
۱۲۲۹۰۳۸تاریخ اروپا در قرون جدید 
۱۲۲۹۰۴۰تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین (ع) 
۱۲۲۹۰۴۱تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان 
۱۲۲۹۰۳۴تاریخ تحولات سیاسی … جهان اسلام از سال ۲۲۷ تا سال سقوط بغداد 
۱۲۲۹۰۴۲تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان 
۱۲۲۹۰۲۰گاهشماری و تقویم 
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۰۴۳تاریخ تحولات سیاسی … ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان 
۱۲۲۹۰۴۴تاریخ تحولات سیاسی … جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجری 
۱۲۲۹۰۴۶شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام 
۱۲۲۹۰۴۷تاریخ عثمانی  وخاور میانه 
۱۲۲۹۰۴۸تاریخ تحولات سیاسی … در دوره صفویان 
۱۲۲۹۰۳۹قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۲ 
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۰۴۹تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام 
۱۲۲۹۰۵۰فلسفه تاریخ 
۱۲۲۹۰۵۱تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دوره افشاریان و زندیان 
۱۲۲۹۰۵۲تاریخ هنر و معماری اسلامی 
۱۲۲۹۰۵۳تاریخ تحولات سیاسی … ایران از آغاز دوره قاجار تاانقلاب مشروطیت 
۱۲۲۹۱۷۱فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفوی
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۳۳اخاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۲۲۲۰۸۸مبانی علم سیاست 
۱۲۲۹۰۵۴انقلاب مشروطیت و تحولا سیاسی … ایران تا انقراض حکومت قاجاریه 
۱۲۲۹۰۵۵تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول 
۱۲۲۷۰۱۷مبانی جامعه شناسی 
۱۲۲۹۰۵۶تاریخ نفت در ایران و خاور میانه 
۱۲۲۹۰۵۷تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار آن 
۱۲۲۹۰۵۸تاریخ تحولات سیاسی … ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای ۲۸ مرداد
۱۲۲۹۰۴۵قرائت متون تاریخی به زبان فارسی – ۲
۱۲۱۵۴۲۸ورزش ۱
۱۲۲۹۰۵۹انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن
۱۲۲۹۰۶۰تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون
۱۲۲۹۰۶۱مبانی تاریخ اجتماعی ایران
۱۲۲۹۰۶۲جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی
۱۲۲۹۱۳۹تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه
۱۲۲۹۰۶۳تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجاریه
۱۲۲۹۱۴۰مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت

This site is protected by wp-copyrightpro.com