فهرست بستن

نمونه سوال رشته تاریخ پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال رشته تاریخ پیام نور باجواب

نمونه سوال رشته تاریخ پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال رشته تاریخ پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۲۹۰۱۴ تاریخ تمدن های مشرق زمین  
۱۲۲۹۰۱۵ شناخت ونقد منابع ومآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام  
۱۲۲۹۰۱۶ تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان دوره هخامنشی  
۱۲۲۹۰۱۹ تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی  
۱۲۲۹۰۲۴ قرائت متون تاریخ به زبان عربی-۱  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۲۲۹۰۱۷ قرائت متون تاریخی به زبان فارسی-۱  
۱۲۲۹۰۲۵ قرائت متون تاریخی به زبان خارجی-۱  
۱۲۲۹۰۲۶ تاریخ تحولات سیاسی … ایران از ورود اسلام تاپایان حکومت علویان طبرستان  
۱۲۲۹۰۲۷ تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دوره سامانیان، دیلمیان و غزنویان  
۱۲۲۹۰۱۸ تاریخ یونان و روم  
۱۲۲۹۰۲۲ تاریخ ایران در دوره ساسانیان  
۱۲۲۹۰۲۳ تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا سال ۴۱ هجری  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۲۲۹۰۲۹ تاریخ بیزانس  
۱۲۲۹۰۳۰ تاریخ اروپا در قرون وسطی  
۱۲۲۹۰۶۶ روش تحقیق در تاریخ  
۱۲۲۹۰۳۱ تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دوره سلجوقیان  
۱۲۲۹۰۳۲ تاریخ تشیع-۱(از آغاز تا قرن پنجم هجری)  
۱۲۲۹۰۳۳ تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان  
۱۲۲۹۰۲۸ تاریخ تحولات سیاسی … جهان اسلام از سال چهلم هجری تا سال ۲۲۷ هجری  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۲۲۹۰۳۶ کلیات و مبانی علم تاریخ  
۱۲۲۹۰۳۵ کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران  
۱۲۲۹۰۳۷ تاریخ تشیع ۲  
۱۲۲۹۰۳۸ تاریخ اروپا در قرون جدید  
۱۲۲۹۰۴۰ تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین (ع)  
۱۲۲۹۰۴۱ تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان  
۱۲۲۹۰۳۴ تاریخ تحولات سیاسی … جهان اسلام از سال ۲۲۷ تا سال سقوط بغداد  
۱۲۲۹۰۴۲ تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان  
۱۲۲۹۰۲۰ گاهشماری و تقویم  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۲۲۹۰۴۳ تاریخ تحولات سیاسی … ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان  
۱۲۲۹۰۴۴ تاریخ تحولات سیاسی … جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجری  
۱۲۲۹۰۴۶ شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام  
۱۲۲۹۰۴۷ تاریخ عثمانی  وخاور میانه  
۱۲۲۹۰۴۸ تاریخ تحولات سیاسی … در دوره صفویان  
۱۲۲۹۰۳۹ قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۲  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی  
۱۲۲۹۰۴۹ تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام  
۱۲۲۹۰۵۰ فلسفه تاریخ  
۱۲۲۹۰۵۱ تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دوره افشاریان و زندیان  
۱۲۲۹۰۵۲ تاریخ هنر و معماری اسلامی  
۱۲۲۹۰۵۳ تاریخ تحولات سیاسی … ایران از آغاز دوره قاجار تاانقلاب مشروطیت  
۱۲۲۹۱۷۱ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفوی
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۲۲۲۰۸۸ مبانی علم سیاست  
۱۲۲۹۰۵۴ انقلاب مشروطیت و تحولا سیاسی … ایران تا انقراض حکومت قاجاریه  
۱۲۲۹۰۵۵ تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول  
۱۲۲۷۰۱۷ مبانی جامعه شناسی  
۱۲۲۹۰۵۶ تاریخ نفت در ایران و خاور میانه  
۱۲۲۹۰۵۷ تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار آن  
۱۲۲۹۰۵۸ تاریخ تحولات سیاسی … ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای ۲۸ مرداد
۱۲۲۹۰۴۵ قرائت متون تاریخی به زبان فارسی – ۲
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱
۱۲۲۹۰۵۹ انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن
۱۲۲۹۰۶۰ تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون
۱۲۲۹۰۶۱ مبانی تاریخ اجتماعی ایران
۱۲۲۹۰۶۲ جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی
۱۲۲۹۱۳۹ تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه
۱۲۲۹۰۶۳ تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجاریه
۱۲۲۹۱۴۰ مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت

This site is protected by wp-copyrightpro.com