فهرست بستن

نمونه سوال جغرافیا و برنامه ریزی شهری پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال جغرافیا و برنامه ریزی شهری پیام نور باجواب

نمونه سوال جغرافیا و برنامه ریزی شهری پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال جغرافیا و برنامه ریزی شهری پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۶۳۸۴ فلسفه و سیر تکوین جغرافیا   
۱۲۱۶۳۸۹ مبانی جغرافیای شهری  
۱۲۱۶۳۸۵ نقشه خوانی   
۱۲۱۶۳۷۹ مبانی زمین شناسی   
۱۱۱۱۳۰۰ ریاضیات مقدماتی   
۱۲۱۶۳۸۲ مبانی جغرافیای جمعیت  
۱۲۱۶۳۸۳ زمین در فضا   
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی   
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه   
۱۲۱۶۳۸۸ مبانی جغرافیای فرهنگی   
۱۲۱۶۳۷۸ مبانی جغرافیای روستایی   
۱۲۱۶۳۹۰ مبانی جغرافیای گردشگری   
۱۲۱۶۳۹۱ مبانی سنجش از دور   
۱۲۱۶۳۸۱ مبانی محیط زیست   
۱۲۱۶۴۰۷ مبانی جغرافیای سیاسی   
۱۲۱۶۳۹۳ مبانی هیدرولوژِی   
۱۲۱۶۳۹۴ مبانی جغرافیای اقتصادی   
۱۵۱۱۰۱۷ مبانی فناوری اطلاعات it   
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم   
۱۲۱۶۴۰۰ کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی  
۱۲۱۶۴۰۲ مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)   
۱۲۱۶۳۸۰ مبانی آب و هوا شناسی ۱  
۱۲۱۶۴۰۳ اصول و روشهای آمایش سرزمین   
۱۲۱۶۴۱۰ جغرافیای شهری ایران   
۱۲۱۶۴۳۷ زبان تخصصی  
۱۲۱۶۳۹۵ مبانی ژئو مورفولوژی
۱۲۱۶۳۹۶ نقشه برداری  
۱۱۱۷۱۴۶ آمار و احتمالات  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۲۱۶۴۰۶ جغرافیای خاکها  
۱۲۱۶۳۹۲ روش تحقیق (نظری)  
۱۲۱۶۴۰۸ اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای   
۱۲۱۶۴۰۹ مخاطرات طبیعی   
۱۲۱۶۴۰۱ مبانی آب و هوا شناسی ۲  
۱۲۱۶۴۰۴ جغرافیای روستایی ایران  
۱۲۱۶۴۱۱ جغرافیای اقتصادی ایران  
۱۲۱۶۴۱۳ جغرافیای جمعیت ایران  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۲۱۶۴۱۲ مخاطرات انسانی  
۱۲۱۶۴۱۴ آب و هوای ایران  
۱۲۱۶۴۱۵ مطالعات منطقه ای(خلیج فارس)  
۱۲۱۶۴۳۸ کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری  
۱۲۱۶۴۳۹ روش تحقیق در مطالعات شهری  
۱۲۱۶۴۴۰ مبانی برنامه ریزی شهری  
۱۲۱۶۴۴۱ شهرها و شهرکهای جدید  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی
۱۲۱۶۴۲۰ جغرافیای سیاسی ایران  
۱۲۱۶۴۲۱ روشهای تحلیل جمعیت  
۱۲۱۶۴۴۲ برنامه ریزی شهری در ایران  
۱۲۱۶۴۴۳ مسکن و اسکان غیر رسمی  
۱۲۱۶۴۴۴ اقتصاد شهری  
۱۲۱۶۴۴۵ تکنیک های برنامه ریزی ناحیه ای  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی(اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۲۱۶۴۲۶ ژئومورفولوژی ایران  
۱۲۱۶۴۴۶ مدیریت شهری  
۱۲۱۶۴۴۷ توسعه پایدار شهری  
۱۲۱۶۴۴۸ تکنیکهای برنامه ریزی شهری  
۱۲۱۶۴۴۹ کاربرد gis دربرنامه ریزی شهری  
۱۲۱۶۳۹۹ سیاست و فضا  
۱۲۱۶۴۲۸ ورزش ۱
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۱۶۴۵۰ کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری  
۱۲۱۶۴۵۱ برنامه ریزی حمل و نقل شهری  
۱۲۱۶۴۵۲ جغرافیای شهرهای کوچک و میانی  
۱۲۱۶۴۵۳ کارگاه برنامه ریزی شهری  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  

This site is protected by wp-copyrightpro.com