نمونه سوال جغرافیا و برنامه ریزی شهری پیام نور باجواب

نمونه سوال جغرافیا و برنامه ریزی شهری پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال جغرافیا و برنامه ریزی شهری پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۶۳۸۴فلسفه و سیر تکوین جغرافیا  
۱۲۱۶۳۸۹مبانی جغرافیای شهری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۸۵نقشه خوانی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۷۹مبانی زمین شناسی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۰۰ریاضیات مقدماتی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۸۲مبانی جغرافیای جمعیت 
۱۲۱۶۳۸۳زمین در فضا  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۸۸مبانی جغرافیای فرهنگی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۷۸مبانی جغرافیای روستایی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۹۰مبانی جغرافیای گردشگری  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۹۱مبانی سنجش از دور  
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۸۱مبانی محیط زیست  
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۷مبانی جغرافیای سیاسی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۹۳مبانی هیدرولوژِی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۹۴مبانی جغرافیای اقتصادی  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۱۷مبانی فناوری اطلاعات it  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۰کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۲مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۸۰مبانی آب و هوا شناسی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۳اصول و روشهای آمایش سرزمین  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۱۰جغرافیای شهری ایران  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۳۷زبان تخصصی 
۱۲۱۶۳۹۵مبانی ژئو مورفولوژی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۹۶نقشه برداری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۴۶آمار و احتمالات 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۶جغرافیای خاکها 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۹۲روش تحقیق (نظری) 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۸اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۹مخاطرات طبیعی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۱مبانی آب و هوا شناسی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۴جغرافیای روستایی ایران 
۶,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۱۱جغرافیای اقتصادی ایران 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۱۳جغرافیای جمعیت ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۱۲مخاطرات انسانی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۱۴آب و هوای ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۱۵مطالعات منطقه ای(خلیج فارس) 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۳۸کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری 
۱۲۱۶۴۳۹روش تحقیق در مطالعات شهری 
۱۲۱۶۴۴۰مبانی برنامه ریزی شهری 
۱۲۱۶۴۴۱شهرها و شهرکهای جدید 
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۲۰جغرافیای سیاسی ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۲۱روشهای تحلیل جمعیت 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۴۲برنامه ریزی شهری در ایران 
۱۲۱۶۴۴۳مسکن و اسکان غیر رسمی 
۱۲۱۶۴۴۴اقتصاد شهری 
۱۲۱۶۴۴۵تکنیک های برنامه ریزی ناحیه ای 
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۲۶ژئومورفولوژی ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۴۶مدیریت شهری 
۱۲۱۶۴۴۷توسعه پایدار شهری 
۱۲۱۶۴۴۸تکنیکهای برنامه ریزی شهری 
۱۲۱۶۴۴۹کاربرد gis دربرنامه ریزی شهری 
۱۲۱۶۳۹۹سیاست و فضا 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۲۸ورزش ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۵۰کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری 
۱۲۱۶۴۵۱برنامه ریزی حمل و نقل شهری 
۱۲۱۶۴۵۲جغرافیای شهرهای کوچک و میانی 
۱۲۱۶۴۵۳کارگاه برنامه ریزی شهری 
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com