فهرست بستن

نمونه سوال جغرافیا و برنامه ریزی روستا یی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال جغرافیا و برنامه ریزی روستا یی پیام نور باجواب

نمونه سوال جغرافیا و برنامه ریزی روستا یی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال جغرافیا و برنامه ریزی روستا یی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۶۳۸۴ فلسفه و سیر تکوین جغرافیا  
۱۲۱۶۳۸۵ نقشه خوانی  
۱۲۱۶۳۷۹ مبانی زمین شناسی  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۱۱۱۳۰۰ ریاضیات مقدماتی  
۱۲۱۶۳۸۳ زمین در فضا  
۱۲۱۶۳۸۲ مبانی جغرافیای جمعیت
۱۲۱۶۳۹۰ مبانی جغرافیای گردشگری  
۱۲۱۶۳۹۱ مبانی سنجش از دور  
۱۲۱۶۳۸۱ مبانی محیط زیست  
۱۲۱۶۳۹۳ مبانی هیدرولوژی  
۱۲۱۶۳۸۸ مبانی جغرافیای فرهنگی  
۱۲۱۶۴۰۰ کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی  
۱۲۱۶۴۰۷ مبانی جغرافیای سیاسی  
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۲۱۶۳۷۸ مبانی جغرافیای روستایی  
۱۲۱۶۳۸۹ مبانی جغرافیای شهری  
۱۲۱۶۳۹۴ مبانی جغرافیای اقتصادی  
۱۵۱۱۰۱۷ مبانی فناوری اطلاعات(IT)  
۱۱۱۷۱۴۶ آمار و احتمالات  
۱۲۱۶۳۸۰ مبانی آب و هواشناسی ۱
۱۲۱۶۳۹۵ مبانی ژئو مورفولوژی  
۱۲۱۶۳۹۹ سیاست و فضا  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۲۱۶۴۰۴ جغرافیای روستایی ایران  
۱۲۱۶۴۰۵ زبان تخصصی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)  
۱۲۱۶۴۰۱ مبانی آب و هوا شناسی ۲  
۱۲۱۶۴۰۲ مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)  
۱۲۱۶۴۰۳ اصول و روشهای آمایش سرزمین  
۱۲۱۶۳۹۲ روش تحقیق نظری  
۱۲۱۶۴۱۵ مطالعات منطقه ای(خلیج فارس)  
۱۲۱۶۳۹۶ نقشه برداری  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۲۱۶۴۱۰ جغرافیای شهری ایران  
۱۲۱۶۴۰۸ اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای  
۱۲۱۶۴۰۹ مخاطرات طبیعی  
۱۲۱۶۴۱۱ جغرافیای اقتصادی ایران  
۱۲۱۶۴۰۶ جغرافیای خاکها  
۱۲۱۶۴۱۴ آب و هوای ایران  
۱۲۱۶۴۲۶ ژئومورفولوژی ایران  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی  
۱۲۱۶۴۱۶ گردشگری روستایی  
۱۲۱۶۴۱۷ روش تحقیق در مطالعات روستایی   
۱۲۱۶۴۱۸ اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی
۱۲۱۶۴۱۹ روابط متقابل شهر و روستا  
۱۲۱۶۴۲۰ جغرافیای سیاسی ایران  
۱۲۱۶۴۲۱ روشهای تحلیل جمعیت  
۱۲۱۶۴۱۳ جغرافیای جمعیت ایران  
۱۲۱۶۴۱۲ مخاطرات انسانی  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۲۱۶۴۲۲ توسعه پایدار روستایی  
۱۲۱۶۴۲۳ شهر نشینی و دگرگونی در نواحی روستایی  
۱۲۱۶۴۲۴ اقتصاد روستایی ایران  
۱۲۱۶۴۲۵ جایگاه روستا در مطاعات و برنامه ریزی منطقه ای  
۱۲۱۶۴۲۸ برنامه ریزی روستایی در ایران  
۱۲۱۶۴۲۹ برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا  
۱۲۱۶۴۳۰ کاربرد GIS در برنامه ریزی روستایی  
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش یک  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۱۶۴۲۷ مدیریت روستایی  
۱۲۱۶۴۳۱ برنامه ریزی و سازماندهی زیست بوم های عشایری  
۱۲۱۶۴۳۲ مدیریت بحران در نواحی روستایی  
۱۲۱۶۴۳۳ برنامه ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه
۱۲۱۶۴۳۴ کارگاه برنامه ریزی روستایی  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  

This site is protected by wp-copyrightpro.com