فهرست بستن

نمونه سوال ژئومورفولوژی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال ژئومورفولوژی پیام نور باجواب

نمونه سوال ژئومورفولوژی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال ژئومورفولوژی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

ترم ۱ تا ۴
کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۶۰۴۱ زمین در فضا
۱۲۱۶۰۴۲ نقشه خوانی
۱۲۱۶۰۴۴ فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی
۱۱۱۶۰۰۱ زمین شناسی برای جغرافیا
۱۱۱۱۰۰۲ ریاضیات ۱
۱۱۱۷۰۰۲ آمار و احتمالات ۱
۱۲۱۶۰۴۹ مبانی اقلیم شناسی
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه
۱۲۱۶۱۱۸ کارتوگرافی (نقشه کشی)
۱۲۱۶۰۵۶ تاریخ علم جغرافیا
۱۱۱۱۰۰۳ ریاضیات ۲
۱۱۱۷۰۰۳ آمار و احتمالات (۲ ):کاربرد آمار در جغرافیا
۱۲۱۶۰۹۶ کامپیوتر در جغرافیا
۱۲۱۶۰۵۳ مبانی ژئومورفولوژی (۱ ):ساختمانی
۱۲۱۶۰۶۲ مبانی جغرافیای جمعیت
۱۲۱۶۰۵۷ مبانی جغرافیای شهری
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۲۱۶۰۹۵ نقشه برداری (۱) : مقدماتی
۱۲۱۶۰۵۲ آب و هوای کره زمین
۱۲۱۶۰۶۰ مبانی ژئومورفولوژی (۲): دینامیک
۱۲۱۶۰۵۵ اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای
۱۲۱۶۰۵۸ مبانی جغرافیای اقتصادی (۱):کشاورزی
۱۲۱۶۱۱۹ درآمدی برسیستم اطلاعات جغرافیایی(gis)
۱۲۱۶۰۴۶ اصول سنجش از دور
۱۲۱۶۰۵۴ روش تحقیق(نظری و عملی)
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱
۱۲۱۶۰۵۹ آب و هوای ایران
۱۲۱۶۰۹۸ ژئومورفولوژی اقلیمی
۱۲۱۶۰۶۱ مبانی جغرافیای اقتصادی (۲): صنعت,حمل و نقل و انرژی
۱۲۱۲۰۰۶ متون جغرافیابه زبان خارجه (۱)
۱۱۱۶۰۰۲ زمین شناسی ایران
۱۲۱۶۰۶۵ جغرافیای خاکها
۱۲۱۶۰۶۴ مبانی جغرافیای روستایی
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲
ترم ۵ تا ۸
کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۶۱۲۰ جغرافیای انسانی ایران ۱
۱۲۱۶۰۷۰ جغرافیای زیستی
۱۲۱۶۰۴۷ جغرافیای آبها
۱۲۱۲۰۰۷ متون جغرافیا به زبان خارجه ۲
۱۲۱۶۰۷۵ منابع و مآخذ جغرافیایی ایران
۱۲۱۶۱۰۰ نقشه برداری (۲): تکمیلی
۱۲۱۶۰۶۷ ژئومورفولوژی ایران
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۲۱۶۱۰۱ مبانی محیط زیست
۱۲۱۶۱۲۲ مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران
۱۲۱۶۳۶۴ جغرافیای انسانی ایران ۲
۱۲۱۶۱۰۳ جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران
۱۲۱۶۰۸۲ منابع و مسائل آب در ایران
۱۲۱۶۰۵۰ جغرافیای سیاسی
۱۲۱۶۰۶۳ جغرافیای قاره ها
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی )
۱۲۱۶۰۷۶ جغرافیای کوچ نشینی
۱۲۱۶۱۰۴ کاربرد جغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهری و منطقهای (با تاکید بر ایران)
۱۲۱۶۱۰۵ حفاظت خاک
۱۲۱۶۰۵۱ کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا
۱۲۱۶۱۰۶ جغرافیای ناحیه ای ایران ۱
۱۲۱۶۰۶۶ جغرافیای کواترنر
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۲۱۶۱۰۷ هیدرولوژی کاربردی
۱۲۱۶۱۰۸ کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری و ناحیهای
۱۲۱۶۱۰۹ آب و هواشناسی دینامیکی
۱۲۱۶۱۱۰ آبخیزداری
۱۲۱۶۱۱۱ میکرو کلیماتولوژی مقدماتی
۱۲۱۶۱۱۲ نقشه ها و نمودارهای اقلیمی
۱۲۱۶۱۱۷ جغرافیای ناحیه ای ایران ۲
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت

This site is protected by wp-copyrightpro.com