نمونه سوال اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی پیام نور باجواب

نمونه سوال اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۶۰۴۱ زمین در فضا  
۱۲۱۶۰۴۲ نقشه خوانی  
۱۲۱۶۰۴۴ فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی  
۱۱۱۶۰۰۱ زمین شناسی برای جغرافیا  
۱۱۱۱۰۰۲ ریاضیات ۱  
۱۱۱۷۰۰۲ آمار و احتمالات ۱  
۱۲۱۶۰۴۹ مبانی اقلیم شناسی  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۱۱۷۰۰۳ آمار و احتمالات ۲- کاربرد آمار در جغرافیا  
۱۲۱۶۰۹۶ کامپیوتر در جغرافیا  
۱۲۱۶۰۵۳ مبانی ژئو مورفولوژی ۱ – ساختمانی  
۱۲۱۶۰۶۲ مبانی جغرافیای جمعیت  
۱۲۱۶۰۵۷ مبانی جغرافیای شهری  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۲۱۶۰۹۵ نقشه برداری ۱ مقدماتی  
۱۲۱۶۰۵۲ آب و هوای کره زمین  
۱۲۱۶۰۶۰ مبانی ژئومورفولوژی ۲ – دینامیک  
۱۲۱۶۰۵۵ اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای  
۱۲۱۶۰۵۸ مبانی جغرافیای اقتصادی ۱ – کشاورزی  
۱۲۱۶۱۱۹ درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)  
۱۲۱۶۰۴۶ اصول سنجش از دور  
۱۲۱۶۰۵۴ روش تحقیق (نظری و عملی)  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۲۱۶۰۵۹ آب و هوای ایران  
۱۲۱۶۰۹۸ ژئومورفولوژی اقلیمی  
۱۲۱۶۰۶۱ مبانی جغرافیای اقتصادی ۲ – صنعت  
۱۲۱۲۰۰۶ متون جغرافیا به زبان خارجه ۱
۱۱۱۶۰۰۲ زمین شناسی ایران  
۱۲۱۶۰۶۵ جغرافیای خاکها  
۱۲۱۶۰۶۴ مبانی جغرافیای روستایی  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۲۱۶۱۲۰ جغرافیای انسانی ایران  
۱۲۱۶۰۷۰ جغرافیای زیستی  
۱۲۱۶۰۴۷ جغرافیای آبها  
۱۲۱۲۰۰۷ متون جغرافیا به زبان خارجه ۲  
۱۲۱۶۰۷۵ منابع و مآخذ جغرافیای ایران  
۱۲۱۶۱۰۰ نقشه برداری ۲ تکمیلی  
۱۲۱۶۰۶۷ ژئومورفولوژی ایران  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی  
۱۲۱۶۱۰۱ مبانی محیط زیست  
۱۲۱۶۱۲۲ مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران  
۱۲۱۶۳۶۴ جغرافیای انسانی ایران ۲  
۱۲۱۶۱۰۳ جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران  
۱۲۱۶۰۸۲ منابع و مسائل آب ایران  
۱۲۱۶۰۵۰ جغرافیای سیاسی  
۱۲۱۶۰۶۳ جغرافیای قاره ها  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۲۱۶۰۷۶ جغرافیای کوچ نشینی  
۱۲۱۶۱۰۴ کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای (با تاکید بر ایران)  
۱۲۱۶۱۰۵ حفاظت خاک
۱۲۱۶۰۵۱ کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا  
۱۲۱۶۱۰۶ جغرافیای ناحیه ای ایران ۱   
۱۲۱۶۰۶۶ جغرافیای کواترنر  
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۱۶۱۰۷ هیدرولوژی کاربردی  
۱۲۱۶۱۰۸ کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای  
۱۲۱۶۱۰۹ آب و هوا شناسی دینامیکی  
۱۲۱۶۱۱۰ آبخیز داری  
۱۲۱۶۱۱۱ میکرو کلیماتولوژی مقدماتی  
۱۲۱۶۱۱۲ نقشه ها و نمودارهای اقلیمی  
۱۲۱۶۱۱۷ جغرافیای ناحیه ای ایران ۲  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۱۶۱۱۳ کاربرد ژئو مورفولوژی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای  
۱۲۱۶۱۱۴ ژئومورفولوژی مناطق شهری  
۱۲۱۶۱۱۰ آبخیز داری  
۱۲۱۶۴۹۰ تفسیر نقشه (توپوگرافی و زمین شناسی)  
۱۲۱۶۱۱۶ نقشه ها و نمودارهای ژئومورفولوژی
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی نمونه اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی باجواب   نمونه سوال نمونه اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی باجواب پیام نور با پاسخ   سوالات نمونه اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی باجواب پیام نور   نمونه سوال نمونه اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی باجواب پیام نور   دانلود سوالات نمونه اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی باجواب پیام نور   دانلود نمونه سوالات نمونه اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی باجواب پیام نور   دانلود نمونه سوال نمونه اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی باجواب پیام نور   نمونه سوال نمونه اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی باجواب پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال نمونه اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی باجواب   نمونه اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی باجواب   دانلود نمونه سوالات نمونه اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی باجواب پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال نمونه اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی باجواب پیام نور با جواب تستی   سوالات نمونه اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی باجواب با جواب   سوالات نمونه اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی باجواب پیام نور   سوالات نمونه اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی باجواب پیام نور با پاسخ   سوالات پیام نور      سوالات با پاسخنامه