نمونه سوال جغرافیای انسانی شهری پیام نور باجواب

نمونه سوال جغرافیای انسانی شهری پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال جغرافیای انسانی شهری پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۶۰۴۱ زمین در فضا  
۱۲۱۶۰۴۲ نقشه خوانی  
۱۲۱۶۰۴۴ فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی  
۱۱۱۶۰۰۱ زمین شناسی برای جغرافیا  
۱۱۱۱۰۰۲ ریاضیات ۱
۱۱۱۷۰۰۲ آمار و احتمالات ۱  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۱۱۷۰۰۳ آمار و احتمالات ۲- کاربرد آمار در جغرافیا
۱۲۱۶۱۱۸ کارتو گرافی (نقشه کشی)  
۱۲۱۶۰۹۶ کامپیوتر در جغرافیا  
۱۲۱۶۰۴۷ جغرافیای آبها  
۱۲۱۶۰۵۰ جغرافیای سیاسی  
۱۱۱۱۰۰۳ ریاضیات ۲ (پیشرفته)  
۱۲۱۶۰۴۶ اصول سنجش از دور  
۱۲۱۶۰۴۹ مبانی اقلیم شناسی  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۲۱۶۰۴۸ نقشه برداری (نظری و عملی)
۱۲۱۶۱۱۹ درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)  
۱۲۱۶۰۹۳ اصول علم اقتصاد  
۱۲۱۶۰۵۴ روش تحقیق  
۱۲۱۶۰۵۳ مبانی ژئو مورفولوژی ۱ – ساختمانی  
۱۲۱۶۰۵۲ آب و هوای کره زمین  
۱۲۱۶۰۵۶ تاریخ علم جغرافیا  
۱۲۱۶۰۵۷ مبانی جغرافیای شهری  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۲۱۶۰۵۱ کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا  
۱۲۱۶۰۵۹ آب و هوای ایران
۱۲۱۶۰۵۸ مبانی جغرافیای اقتصادی ۱ – کشاورزی  
۱۲۱۶۰۶۰ مبانی ژئومورفولوژی ۲ – دینامیک  
۱۲۱۶۰۶۱ مبانی جغرافیای اقتصادی ۲ – صنعت  
۱۲۱۶۰۶۲ مبانی جغرافیای جمعیت  
۱۲۱۶۰۰۲ زمین شناسی ایران  
۱۲۱۶۰۶۳ جغرافیای قاره ها  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۲۱۲۰۰۶ متون جغرافیا به زبان خارجه ۱  
۱۲۱۶۰۵۵ اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای  
۱۲۱۶۰۶۴ مبانی جغرافیای روستایی  
۱۲۱۶۰۶۵ جغرافیای خاکها  
۱۲۱۶۰۶۷ ژئومورفولوژی ایران  
۱۲۱۶۰۶۸ جغرافیای شهری ایران  
۱۲۱۶۰۶۹ ویژکیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی  
۱۲۱۶۰۷۰ جغرافیای زیستی  
۱۲۱۶۰۷۱ جغرافیای اقتصادی  ایران ۱ – کشاورزی  
۱۲۱۲۰۰۷ متون جغرافیا به زبان خارجه ۲  
۱۲۱۶۰۷۲ جغرافیای جمعیت ایران  
۱۲۱۶۰۷۳ ویژگیهای جغرافیای کشورهای اسلامی  
۱۲۱۶۰۷۴ جغرافیا و صنعت توریسم  
۱۲۱۶۰۷۷ جغرافیای روستایی ایران  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۲۲۲۰۶۱ روشهای تحلیل جمعیت  
۱۲۱۶۰۷۶ جغرافیای کوچ نشینی  
۱۲۱۶۰۷۵ منابع و مآخذ جغرافیای ایران  
۱۲۱۶۰۷۸ جغرافیای اقتصادی ایران ۲ – صنعت، حمل و نقل و انرژی  
۱۲۱۶۰۸۱ کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی روستایی و شهری  
۱۲۱۶۰۸۲ منابع و مسائل آب ایران  
۱۲۱۶۰۸۵ روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران  
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۱۶۰۷۹ اقتصاد روستایی  
۱۲۱۶۰۸۴ برنامه ریزی روستایی در ایران  
۱۲۱۶۰۸۳ اقتصاد کوچ نشینان ایران  
۱۲۱۶۰۸۰ اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی  
۱۲۱۶۰۸۶ کارگاه برنامه ریزی روستایی(روش تهیه و تفسیر طرحهای روستایی)  
۱۲۱۶۰۸۷ برنامه ریزی شهری در ایران  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۱۶۰۸۴ برنامه ریزی روستایی در ایران  
۱۲۱۶۰۸۷ برنامه ریزی شهری در ایران  
۱۲۱۶۰۸۸ اقتصاد شهری  
۱۲۱۶۰۹۰ شهرها و شهرکهای جدید  
۱۲۱۶۰۸۹ اصول و روشهای برنامه ریزی شهری  
۱۲۱۶۰۹۱ کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای (روش تهیه و تفسیر طرحهای شهری و منطقه ای)  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی نمونه جغرافیای انسانی شهری باجواب   نمونه سوال نمونه جغرافیای انسانی شهری باجواب پیام نور با پاسخ   سوالات نمونه جغرافیای انسانی شهری باجواب پیام نور   نمونه سوال نمونه جغرافیای انسانی شهری باجواب پیام نور   دانلود سوالات نمونه جغرافیای انسانی شهری باجواب پیام نور   دانلود نمونه سوالات نمونه جغرافیای انسانی شهری باجواب پیام نور   دانلود نمونه سوال نمونه جغرافیای انسانی شهری باجواب پیام نور   نمونه سوال نمونه جغرافیای انسانی شهری باجواب پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال نمونه جغرافیای انسانی شهری باجواب   نمونه جغرافیای انسانی شهری باجواب   دانلود نمونه سوالات نمونه جغرافیای انسانی شهری باجواب پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال نمونه جغرافیای انسانی شهری باجواب پیام نور با جواب تستی   سوالات نمونه جغرافیای انسانی شهری باجواب با جواب   سوالات نمونه جغرافیای انسانی شهری باجواب پیام نور   سوالات نمونه جغرافیای انسانی شهری باجواب پیام نور با پاسخ   سوالات پیام نور      سوالات با پاسخنامه