نمونه سوال آب و هوا شناسی پیام نور باجواب

نمونه سوال آب و هوا شناسی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال آب و هوا شناسی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۶۳۸۴فلسفه وسیر تکوین جغرافیا 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۹۳مبانی هیدرولوژی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۸۵نقشه خوانی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۷۹مبانی زمین شناسی 
۱۱۱۱۳۰۰ریاضیات مقدماتی 
۱۲۱۶۳۸۲مبانی جغرافیای جمعیت 
۱۲۱۶۳۸۳زمین در فضا 
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۹۵مبانی ژئومورفولوژی 
۱۲۱۶۳۸۹مبانی جغرافیای شهری 
۱۲۱۶۳۷۸مبانی جغرافیای روستایی 
۱۲۱۶۳۹۰مبانی جغرافیای گردشگری 
۱۲۱۶۳۹۱مبانی سنجش از دور 
۱۲۱۶۳۸۱مبانی محیط زیست 
۱۲۱۶۳۹۲روش تحقیق (نظری) 
۱۵۱۱۰۱۷فناوری اطلاعات (it) 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۱۱۷۱۴۶آمار و احتمالات 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۶۴۰۰کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی 
۱۲۱۶۴۰۲مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) 
۱۲۱۶۴۰۳اصول و وروشهای آمایش سرزمین 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۶۴۲۶ژئومورفولوژی ایران 
۱۲۱۶۳۸۰مبانی آب وهوا شناسی (۱) 
۱۲۱۶۴۸۹زبان تخصصی (آب وهوا شناسی) 
۱۲۱۶۳۹۴مبانی جغرافیای اقتصادی 
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۶جغرافیای خاک ها 
۱۲۱۶۴۰۱مبانی آب وهوا شناسی (۲) 
۱۲۱۶۴۰۷مبانی جغرافیای سیاسی 
۱۲۱۶۴۰۸اصول وروشهای برنامه ریزی منطقه ای 
۱۲۱۶۴۰۹مخاطرات طبیعی 
۱۲۱۶۴۱۰جغرافیای شهری ایران 
۱۲۱۶۴۱۱جغرافیای اقتصادی ایران 
۱۲۱۶۳۹۶نقشه برداری 
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۱۲مخاطرات انسانی 
۱۲۱۶۴۱۳جغرافیای جمعیت ایران 
۱۲۱۶۴۲۰جغرافیای سیاسی ایران 
۱۱۱۱۳۰۱ریاضیات پیشرفته 
۱۲۱۶۴۸۲مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی 
۱۲۱۶۴۸۳نقشه ها ونمودارهای اقلیمی 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۶۴۸۴آب وهوای کره زمین
۵,۰۰۰ ریال – خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی بادفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۱۴آب و هوای ایران
۵,۰۰۰ ریال – خرید
۱۲۱۶۴۸۵ژئومورفولوژی اقلیمی 
۱۲۱۶۴۸۸اقلیم شناسی دینامیک 
۱۲۱۶۴۱۵مطالعات منطقه ای (خلیج فارس) 
۱۱۱۱۳۰۲ریاضیات مهندسی 
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی  ومفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۴جغرافیای روستایی ایران 
۱۲۱۶۴۷۳هیدروکلیماتولوژی 
۱۲۱۶۴۷۴کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۶۴۷۵پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۶۳۹۹سیاست و فضا 
۱۲۱۶۳۸۸مبانی جغرافیای فرهنگی 
۱۱۱۱۳۰۳فیزیک عمومی 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۷۶میکرو کلیماتولوژی 
۱۲۱۶۴۷۷اقلیم شناسی کاربردی 
۱۲۱۶۴۷۸تغییر اقلیم و پیامدهای آن 
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com