فهرست بستن

آب و هوا شناسی

نمونه سوال آب و هوا شناسی پیام نور باجواب

نمونه سوال آب و هوا شناسی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال آب و هوا شناسی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۶۳۸۴ فلسفه وسیر تکوین جغرافیا  
۱۲۱۶۳۹۳ مبانی هیدرولوژی  
۱۲۱۶۳۸۵ نقشه خوانی  
۱۲۱۶۳۷۹ مبانی زمین شناسی  
۱۱۱۱۳۰۰ ریاضیات مقدماتی  
۱۲۱۶۳۸۲ مبانی جغرافیای جمعیت  
۱۲۱۶۳۸۳ زمین در فضا  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۲۱۶۳۹۵ مبانی ژئومورفولوژی  
۱۲۱۶۳۸۹ مبانی جغرافیای شهری  
۱۲۱۶۳۷۸ مبانی جغرافیای روستایی  
۱۲۱۶۳۹۰ مبانی جغرافیای گردشگری  
۱۲۱۶۳۹۱ مبانی سنجش از دور  
۱۲۱۶۳۸۱ مبانی محیط زیست  
۱۲۱۶۳۹۲ روش تحقیق (نظری)  
۱۵۱۱۰۱۷ فناوری اطلاعات (it)  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۱۱۷۱۴۶ آمار و احتمالات  
۱۲۱۶۴۰۰ کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی  
۱۲۱۶۴۰۲ مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis)  
۱۲۱۶۴۰۳ اصول و وروشهای آمایش سرزمین  
۱۲۱۶۴۲۶ ژئومورفولوژی ایران  
۱۲۱۶۳۸۰ مبانی آب وهوا شناسی (۱)  
۱۲۱۶۴۸۹ زبان تخصصی (آب وهوا شناسی)  
۱۲۱۶۳۹۴ مبانی جغرافیای اقتصادی  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱
۱۲۱۶۴۰۶ جغرافیای خاک ها  
۱۲۱۶۴۰۱ مبانی آب وهوا شناسی (۲)  
۱۲۱۶۴۰۷ مبانی جغرافیای سیاسی  
۱۲۱۶۴۰۸ اصول وروشهای برنامه ریزی منطقه ای  
۱۲۱۶۴۰۹ مخاطرات طبیعی  
۱۲۱۶۴۱۰ جغرافیای شهری ایران  
۱۲۱۶۴۱۱ جغرافیای اقتصادی ایران  
۱۲۱۶۳۹۶ نقشه برداری  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۲۱۶۴۱۲ مخاطرات انسانی  
۱۲۱۶۴۱۳ جغرافیای جمعیت ایران  
۱۲۱۶۴۲۰ جغرافیای سیاسی ایران  
۱۱۱۱۳۰۱ ریاضیات پیشرفته  
۱۲۱۶۴۸۲ مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی  
۱۲۱۶۴۸۳ نقشه ها ونمودارهای اقلیمی  
۱۲۱۶۴۸۴ آب وهوای کره زمین
۵,۰۰۰ ریال – خرید
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی بادفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی  
۱۲۱۶۴۱۴ آب و هوای ایران
۵,۰۰۰ ریال – خرید
۱۲۱۶۴۸۵ ژئومورفولوژی اقلیمی  
۱۲۱۶۴۸۸ اقلیم شناسی دینامیک  
۱۲۱۶۴۱۵ مطالعات منطقه ای (خلیج فارس)  
۱۱۱۱۳۰۲ ریاضیات مهندسی  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی  ومفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۲۱۶۴۰۴ جغرافیای روستایی ایران  
۱۲۱۶۴۷۳ هیدروکلیماتولوژی  
۱۲۱۶۴۷۴ کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی  
۱۲۱۶۴۷۵ پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا  
۱۲۱۶۳۹۹ سیاست و فضا  
۱۲۱۶۳۸۸ مبانی جغرافیای فرهنگی  
۱۱۱۱۳۰۳ فیزیک عمومی  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۱۶۴۷۶ میکرو کلیماتولوژی  
۱۲۱۶۴۷۷ اقلیم شناسی کاربردی  
۱۲۱۶۴۷۸ تغییر اقلیم و پیامدهای آن  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  

This site is protected by wp-copyrightpro.com