فهرست بستن

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی مخصوص ورودیهای 95 و بعد

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۱۱۱۰۰۱ ریاضیات پایه

۱۲۲۲۰۰۱ مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۱

۱۲۲۱۰۰۱ اصول علم اقتصاد

۱۲۲۳۰۰۱ کلیات حقوق

۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی

۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه

۱۱۱۷۰۰۱ آمار مقدماتی

۱۲۱۷۰۰۱ مبانی روان شناسی-مفاهیم اساسی

۱۲۱۱۰۰۱ مبانی فلسفه ۱

۱۲۲۲۰۰۵ مبانی مردم شناسی

۱۲۲۲۰۰۴ اصول علم سیاست

۱۲۲۲۰۰۳ مبانی تعاون

۱۲۲۲۰۲۴ مبانی تاریخ اجتماعی ایران

۱۲۲۲۰۰۲ مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۲

۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه

۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم

۱۲۲۲۰۰۸ نظریه های جامعه شناسی ۱

۱۲۲۲۰۰۶ جامعه شناسی جهان سوم

۱۲۲۲۰۱۲ جامعه شناسی خانواده

۱۲۲۲۰۱۱ مردم شناسی فرهنگی

۱۲۲۲۰۰۷ مبانی جمعیت شناسی

۱۲۱۷۰۰۲ روان شناسی اجتماعی

۱۲۲۲۰۲۷ جغرافیای انسانی ایران

۱۲۲۲۰۱۹ آمار در علوم اجتماعی

۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱

۱۲۲۲۰۲۱ روش تحقیق نظری

۱۲۲۲۰۱۳ نظریه های جامعه شناسی ۲

۱۲۲۲۰۱۴ جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

۱۲۲۲۰۱۶ روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

۱۲۱۲۰۰۱ زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی ۱

۱۲۲۲۰۱۵ تامین و رفاه اجتماعی

۱۲۲۲۰۱۰ جامعه شناسی آموزش و پرورش

۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵ تا ۸

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۲۰۲۶ تکنیک های خاص تحقیق

۱۲۲۲۰۴۱ کاربرد جمعیت شناسی

۱۲۱۲۰۰۲ زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی ۲

۱۲۲۲۰۲۹ جامعه شناسی روستایی

۱۲۲۲۰۲۰ جامعه شناسی ارتباط جمعی

۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس

۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۱۲۲۲۰۳۵ جمعیت شناسی ایران

۱۱۱۵۰۰۱ کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

۱۲۲۲۰۱۷ جامعه شناسی ایلات و عشایر

۱۲۲۲۰۳۰ جامعه شناسی شهری

۱۲۲۲۰۳۴ جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

۱۲۲۲۰۲۲ جامعه شناسی قشرهاو نابرابریهای اجتماعی

۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )

۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

۱۲۲۲۰۲۳ جامعه شناسی توسعه

۱۲۲۲۰۳۱ جامعه شناسی سازمانها

۱۲۲۲۰۱۸ تغییرات اجتماعی

۱۲۲۲۰۳۳ جامعه شناسی سیاسی

۱۲۲۲۰۳۲ جامعه شناسی در ادبیات فارسی

۱۲۲۲۰۰۹ تاریخ تفکر اجتماعی دراسلام

۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی

۱۲۲۲۰۳۶ بررسی مسائل اجتماعی ایران

۱۲۲۲۰۳۸ جامعه شناسی صنعتی

۱۲۲۲۰۳۷ جامعه شناسی انقلاب

۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت

This site is protected by wp-copyrightpro.com