فهرست بستن

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش مددکاری اجتماعی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش مددکاری اجتماعی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش مددکاری اجتماعی مخصوص ورودیهای 95 و بعد

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش مددکاری اجتماعی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۱۱۱۰۰۱ ریاضیات پایه

۱۲۲۲۰۰۱ مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۱

۱۲۲۱۰۰۱ اصول علم اقتصاد

۱۲۲۳۰۰۱ کلیات حقوق

۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی

۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه

۱۱۱۷۰۰۱ آمار مقدماتی

۱۲۲۲۱۸۵ مبانی روان شناسی-مفاهیم اساسی
۱۲۱۱۰۰۱ مبانی فلسفه ۱

۱۲۲۲۰۰۵ مبانی مردم شناسی

۱۲۲۲۰۰۴ اصول علم سیاست

۱۲۲۲۱۴۵ مبانی مدیریت و سازماندهی
۱۲۲۲۱۴۶  مبانی مددکاری اجتماعی

۱۲۲۲۰۰۲ مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۲

۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه

۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم

۱۲۲۲۱۴۴   نظریه های جامعه شناسی ۱

۱۲۲۲۱۵۰   آشنایی با روش های مددکاری اجتماعی

۱۲۲۲۱۵۱   مددکاری اجتماعی فردی

۱۲۲۲۱۵۲   اصول توانبخشی

۱۲۲۲۱۴۹   مبانی جمعیت شناسی

۱۲۲۲۱۵۳   روانشناسی  اجتماعی

۱۲۲۲۱۴۲   آمار در علوم اجتماعی

۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱

۱۲۲۲۱۴۷ روش تحقیق نظری

۱۲۲۲۱۴۸ نظریه های جامعه شناسی ۲

۱۲۲۲۱۶۴  روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
۱۲۲۲۱۵۸ زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی ۱
۱۲۲۲۱۵۵ توانبخشی گروه های خاص

۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵ تا ۸

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۲۱۵۴   پویایی گروهی

۱۲۲۲۱۴۱   جامعه شناسی انحرافات

۱۲۲۲۱۶۳   زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی ۲

۱۲۲۲۱۷۳   جامعه شناسی روستایی

۱۲۲۲۱۶۱   مددکاری اجتماعی گروهی
۱۲۲۲۱۵۹   مقدمات مشاوره و راهنمایی
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس

۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۱۲۲۲۱۶۲   روان شناسی کودکی و نوجوانی
۱۲۲۲۱۶۰   کاربرد کامپیوتر در مددکاری اجتماعی
۱۲۲۲۱۶۵   حقوق درمددکاری

۱۲۲۲۱۷۲   بهداشت روانی

۱۲۲۲۱۶۶   مددکاری اجتماعی با خانواده

۱۲۲۲۱۶۸   مددکاری اجتماعی جامعه ای
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )

۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

۱۲۲۲۱۶۹   جامعه شناسی توسعه

۱۲۲۲۱۷۰   اعتیاد

۱۲۲۲۱۷۱   بررسی مسائل اجتماعی ایران
۱۲۲۲۱۷۴   فقرو نابرابری های اجتماعی
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی

۱۲۲۲۱۷۶   روش ها و فنون توانمندسازی
۱۲۲۲۱۷۷   سرپرستی در خدمات اجتماعی
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت

This site is protected by wp-copyrightpro.com