نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش مددکاری اجتماعی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش مددکاری اجتماعی مخصوص ورودیهای 95 و بعد

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش مددکاری اجتماعی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۱۱۱۰۰۱ریاضیات پایه

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۱مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۱

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۱۰۰۱اصول علم اقتصاد

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۰۰۱ کلیات حقوق

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۰۱آمار مقدماتی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۸۵ مبانی روان شناسی-مفاهیم اساسی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۰۱مبانی فلسفه ۱

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۵مبانی مردم شناسی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۴اصول علم سیاست

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۴۵ مبانی مدیریت و سازماندهی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۱۴۶ مبانی مددکاری اجتماعی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۲مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۲

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۴۴  نظریه های جامعه شناسی ۱

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۵۰  آشنایی با روش های مددکاری اجتماعی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۵۱  مددکاری اجتماعی فردی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۵۲  اصول توانبخشی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۴۹  مبانی جمعیت شناسی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۵۳  روانشناسی  اجتماعی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۴۲  آمار در علوم اجتماعی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۴۷روش تحقیق نظری

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۴۸ نظریه های جامعه شناسی ۲

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۶۴ روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۵۸زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۵۵توانبخشی گروه های خاص

۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲

رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵ تا ۸

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۲۱۵۴  پویایی گروهی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۴۱  جامعه شناسی انحرافات

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۶۳  زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی ۲

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۷۳  جامعه شناسی روستایی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۶۱  مددکاری اجتماعی گروهی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۵۹  مقدمات مشاوره و راهنمایی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۶۲  روان شناسی کودکی و نوجوانی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۶۰  کاربرد کامپیوتر در مددکاری اجتماعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۶۵  حقوق درمددکاری

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۷۲  بهداشت روانی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۶۶  مددکاری اجتماعی با خانواده

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۱۶۸  مددکاری اجتماعی جامعه ای
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۶۹  جامعه شناسی توسعه

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۷۰  اعتیاد

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۷۱  بررسی مسائل اجتماعی ایران
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۷۴  فقرو نابرابری های اجتماعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۷۶  روش ها و فنون توانمندسازی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۱۷۷  سرپرستی در خدمات اجتماعی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت

رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com