فهرست بستن

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی مخصوص ورودیهای 95 و بعد

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۱۱۱۰۰۱ ریاضیات پایه

۱۲۲۲۰۰۱ مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۱

۱۲۲۱۰۰۱ اصول علم اقتصاد

۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی

۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه

۱۱۱۷۰۰۱ آمار مقدماتی

۱۲۱۷۰۰۱ مبانی روان شناسی-مفاهیم اساسی

۱۲۱۱۰۰۱ مبانی فلسفه ۱

۱۲۲۲۰۰۵ مبانی مردم شناسی

۱۲۲۲۰۰۴ اصول علم سیاست

۱۲۲۲۰۰۳ مبانی تعاون

۱۲۲۲۰۲۴ مبانی تاریخ اجتماعی ایران

۱۲۲۲۰۰۲ مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۲

۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه

۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم

۱۲۲۲۰۰۸ نظریه های جامعه شناسی ۱

۱۲۲۲۰۴۵  سیر تحول تعاونی در ایران و جهان

۱۲۲۲۰۰۷ مبانی جمعیت شناسی

۱۲۱۷۰۰۲ روان شناسی اجتماعی

۱۲۲۲۰۱۹ آمار در علوم اجتماعی

۱۲۲۲۰۴۴  اصول واندیشه های تعاونی ها

۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱

۱۲۲۲۰۲۱ روش تحقیق نظری

۱۲۲۲۰۱۳ نظریه های جامعه شناسی ۲

۱۲۲۲۰۴۶  انواع و کارکرد تعاونی ها

۱۲۲۲۰۳۲ جامعه شناسی در ادبیات فارسی

۱۲۲۲۰۱۶ روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

۱۲۱۲۰۰۱ زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی ۱

۱۲۲۲۰۱۵ تامین و رفاه اجتماعی

۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵ تا ۸

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۳۰۰۲  حقوق تجارت

۱۲۱۴۰۰۱  اصول حسابداری

۱۲۱۲۰۰۲ زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی ۲

۱۲۲۲۰۲۹ جامعه شناسی روستایی

۱۲۲۲۰۰۹ تاریخ تفکر اجتماعی دراسلام

۱۲۲۲۰۳۷ جامعه شناسی انقلاب

۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس

۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۱۲۲۳۰۰۳ حقوق تعاون ( تهیه اساسنامه و آیین نامه)

۱۲۲۲۰۳۴ جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

۱۲۲۲۰۳۱ جامعه شناسی سازمانها

۱۲۲۲۰۳۳ جامعه شناسی سیاسی

۱۲۲۲۰۵۰  امور مالی تعاونی ها

۱۲۲۲۰۲۲ جامعه شناسی قشرهاو نابرابریهای اجتماعی

۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )

۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

۱۲۲۲۰۴۷  زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی

۱۲۲۲۰۱۸ تغییرات اجتماعی

۱۲۲۲۰۴۹  سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها

۱۲۲۱۰۰۲  اقتصاد خرد و کلان

۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی

۱۲۲۲۰۳۶ بررسی مسائل اجتماعی ایران

۱۲۲۲۰۵۲  سمینار مسائل تعاونی

به زودی ….

۱۲۲۲۰۵۱  اصول آموزش و ترویج تعاونی

۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت

This site is protected by wp-copyrightpro.com