نمونه سوالات رشته جغرافیا مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته جغرافیا مخصوص ورودیهای 95 و بعد

سوال طرح کنید و جایزه بگیرید

نمونه سوالات رشته جغرافیا مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۱۶۶۹۱ فلسفه علم جغرافیا

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۸۵ نقشه خوانی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۶۶۹۲ زمین شناسی عمومی
۱۱۱۱۰۰۲ ریاضیات (۱)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۸۳ زمین در فضا

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۶۹۳ جغرافیای جمعیت

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید

 

۱۲۱۶۶۹۴ جغرافیای گردشگری
۱۲۱۶۶۹۵ژئومورفولوژی
۱۲۱۶۳۹۶ نقشه برداری

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۶۹۶ آب و هوا شناسی
۱۲۱۶۶۹۷ جغرافیای فرهنگی
۱۲۱۶۰۵۰ جغرافیای سیاسی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۶۹۸ جغرافیای روستایی
۱۲۱۶۶۹۹جغرافیای شهری
۱۲۱۶۷۰۰ جغرافیای اقتصادی
۱۱۱۷۰۰۲ آمار و احتمالات (۱)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۷۰۱ هیدرولوژی
۱۲۱۶۳۹۱ مبانی سنجش از دور

۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۴ جغرافیای روستایی ایران

۶,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۷۰۲آمار و احتمالات برای جغرافیا (۲)
۱۲۱۶۴۰۲ مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۶۷۰۳ روشهای برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین
۱۲۱۶۷۰۴روش تحقیق در جغرافیا( نظری)
۱۲۱۶۰۷۰جغرافیای زیستی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲

رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵ 

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۱۶۴۱۰ جغرافیای شهری ایران

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۷۰۵ جغرافیای تاریخی ایران
۱۲۱۶۷۰۶ مخاطرات طبیعی
۱۲۱۶۴۱۱ جغرافیای اقتصادی ایران

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۶ جغرافیای خاکها

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۱۴ آب و هوای ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۷۰۷ ژئومورفولوژی ایران (۱)
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com