سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاری مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاری مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاری مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم 1 تا 4

کد درس

نام و قیمت درس

1222318 مبانی ارتباطات انسانی
1222301   کلیات حقوق

1222302   اصول علم سیاست

1222303   مبانی جامعه شناسی

1213210 فارسی عمومی

1212256 زبان خارجه

1222306 آمار مقدماتی

1222305 اصول علم اقتصاد

1222320 مبانی ارتباطات جمعی

1222439 شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
1222304   روان شناسی اجتماعی

1222347   کاربرد رایانه در علوم ارتباطات
1233038 تفسیر موضوعی نهج البلاغه

1233032 تفسیر موضوعی قرآن کریم

1222317 مبانی تاریخ اجتماعی ایران
1222310 اصول سازمان و مدیریت

1222307 نظریه های جامعه شناسی

1222311 اقتصاد ایران

1222328   ارتباطات سیاسی

1222308   زبان تخصصی 1 متون ارتباطات اجتماعی

1222337 تاریخ مطبوعات

1233030 اندیشه اسلامی 1

1222331   ارتباطات تصویری

1222326   نظریه های ارتباطات اجتماعی
1222340   حقوق ارتباط جمعی

1222329 اصول روزنامه نگاری
1222313   اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
1222309   آمار در علوم اجتماعی

1222312   اصول روابط و سازمانهای بین المللی
1222322   حقوق اساسی

1233031 اندیشه اسلامی 2

ترم 5 تا 8

کد درس

نام و قیمت درس

1222335   روزنامه نگاری عملی 1 مصاحبه مطبوعاتی

به زودی …

1222325 تکنولوژی ارتباطی

1222324   گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات
1222315   روش های تحقیق درعلوم اجتماعی (نظری و عملی)
1212300 آشنایی با دفاع مقدس

1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

1222314   زبان تخصصی 2 متون روز نامه نگاری
1222334   ارتباطات بین المللی

1222342   روزنامه نگاری عملی 2 گزارش مطبوعاتی

1222339   عکاسی خبری (فتوژورنالیسم)
1222323   روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

1233033 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )

1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

1222343   ویراستاری و مدیریت اخبار
1222332   مبانی جامعه اطلاعاتی

1222321   مبانی ارتباط و توسعه

1222333   افکار عمومی ووسایل ارتباط جمعی
1222345   نقد و تفسیر مقاله نویسی
1222330   تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1220434 انقلاب اسلامی ایران

1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی

1222338   حقوق و مسئولیتهای روزنامه نگاری
1222327   معنی شناسی در رسانه

1222348   روزنامه نگاری الکترونیکی
1222344   روزنامه نگاری تخصصی

به زودی …

1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم

1233043 دانش خانواده و جمعیت