سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاری مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاری مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاری مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۲۳۱۸ مبانی ارتباطات انسانی
۱۲۲۲۳۰۱   کلیات حقوق

۱۲۲۲۳۰۲   اصول علم سیاست

۱۲۲۲۳۰۳   مبانی جامعه شناسی

۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی

۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه

۱۲۲۲۳۰۶ آمار مقدماتی

۱۲۲۲۳۰۵ اصول علم اقتصاد

۱۲۲۲۳۲۰ مبانی ارتباطات جمعی

۱۲۲۲۴۳۹ شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
۱۲۲۲۳۰۴   روان شناسی اجتماعی

۱۲۲۲۳۴۷   کاربرد رایانه در علوم ارتباطات
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه

۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم

۱۲۲۲۳۱۷ مبانی تاریخ اجتماعی ایران
۱۲۲۲۳۱۰ اصول سازمان و مدیریت

۱۲۲۲۳۰۷ نظریه های جامعه شناسی

۱۲۲۲۳۱۱ اقتصاد ایران

۱۲۲۲۳۲۸   ارتباطات سیاسی

۱۲۲۲۳۰۸   زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات اجتماعی

۱۲۲۲۳۳۷ تاریخ مطبوعات

۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱

۱۲۲۲۳۳۱   ارتباطات تصویری

۱۲۲۲۳۲۶   نظریه های ارتباطات اجتماعی
۱۲۲۲۳۴۰   حقوق ارتباط جمعی

۱۲۲۲۳۲۹ اصول روزنامه نگاری
۱۲۲۲۳۱۳   اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
۱۲۲۲۳۰۹   آمار در علوم اجتماعی

۱۲۲۲۳۱۲   اصول روابط و سازمانهای بین المللی
۱۲۲۲۳۲۲   حقوق اساسی

۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵ تا ۸

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۲۳۳۵   روزنامه نگاری عملی ۱ مصاحبه مطبوعاتی

به زودی …

۱۲۲۲۳۲۵ تکنولوژی ارتباطی

۱۲۲۲۳۲۴   گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات
۱۲۲۲۳۱۵   روش های تحقیق درعلوم اجتماعی (نظری و عملی)
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس

۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۱۲۲۲۳۱۴   زبان تخصصی ۲ متون روز نامه نگاری
۱۲۲۲۳۳۴   ارتباطات بین المللی

۱۲۲۲۳۴۲   روزنامه نگاری عملی ۲ گزارش مطبوعاتی

۱۲۲۲۳۳۹   عکاسی خبری (فتوژورنالیسم)
۱۲۲۲۳۲۳   روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )

۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

۱۲۲۲۳۴۳   ویراستاری و مدیریت اخبار
۱۲۲۲۳۳۲   مبانی جامعه اطلاعاتی

۱۲۲۲۳۲۱   مبانی ارتباط و توسعه

۱۲۲۲۳۳۳   افکار عمومی ووسایل ارتباط جمعی
۱۲۲۲۳۴۵   نقد و تفسیر مقاله نویسی
۱۲۲۲۳۳۰   تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی

۱۲۲۲۳۳۸   حقوق و مسئولیتهای روزنامه نگاری
۱۲۲۲۳۲۷   معنی شناسی در رسانه

۱۲۲۲۳۴۸   روزنامه نگاری الکترونیکی
۱۲۲۲۳۴۴   روزنامه نگاری تخصصی

به زودی …

۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت

تعداد کاربران سایت: 3054

This site is protected by wp-copyrightpro.com