سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاری مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاری مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاری مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۲۳۱۸ مبانی ارتباطات انسانی
۱۲۲۲۳۰۱  کلیات حقوق

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۲  اصول علم سیاست

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۳  مبانی جامعه شناسی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۶ آمار مقدماتی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۰۵ اصول علم اقتصاد

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۲۰مبانی ارتباطات جمعی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۴۳۹شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۰۴  روان شناسی اجتماعی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۴۷  کاربرد رایانه در علوم ارتباطات
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۱۷مبانی تاریخ اجتماعی ایران
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۱۰ اصول سازمان و مدیریت

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۰۷ نظریه های جامعه شناسی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۱۱اقتصاد ایران

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۲۸  ارتباطات سیاسی

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۰۸  زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات اجتماعی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۳۷تاریخ مطبوعات

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۳۱  ارتباطات تصویری

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۲۶  نظریه های ارتباطات اجتماعی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۴۰  حقوق ارتباط جمعی

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۲۹اصول روزنامه نگاری
۱۲۲۲۳۱۳  اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۰۹  آمار در علوم اجتماعی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۱۲  اصول روابط و سازمانهای بین المللی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۲۲  حقوق اساسی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲

رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵ تا ۸

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۲۳۳۵  روزنامه نگاری عملی ۱ مصاحبه مطبوعاتی
۱۲۲۲۳۲۵تکنولوژی ارتباطی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۲۴  گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۱۵  روش های تحقیق درعلوم اجتماعی (نظری و عملی)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۱۴  زبان تخصصی ۲ متون روز نامه نگاری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۳۴  ارتباطات بین المللی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۴۲  روزنامه نگاری عملی ۲ گزارش مطبوعاتی

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۳۹  عکاسی خبری (فتوژورنالیسم)
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۲۳  روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۴۳  ویراستاری و مدیریت اخبار

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۳۲  مبانی جامعه اطلاعاتی

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۲۱  مبانی ارتباط و توسعه

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۳۳  افکار عمومی ووسایل ارتباط جمعی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۴۵  نقد و تفسیر مقاله نویسی

به زودی …

۱۲۲۲۳۳۰  تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۳۳۸  حقوق و مسئولیتهای روزنامه نگاری

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۲۷  معنی شناسی در رسانه

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۴۸  روزنامه نگاری الکترونیکی

۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۳۴۴  روزنامه نگاری تخصصی

به زودی …

۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت

رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com