کتابچه نمونه سوال رشته آموزش دینی عربی

کتابچه نمونه سوال رشته آموزش دینی عربی

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

دروس رشته الهیات، گرایش آموزش دینی عربی از دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

کتابچه نمونه سوال رشته آموزش دینی عربی به همراه پاسخنامه!

۱۲۲۰۴۳۹ اخلاق درسیره معصومین
۱۲۲۰۴۹۴ فقه و احکام ۲  
۱۲۲۰۴۹۵ تاریخ کلام و فلسفه اسلامی  
۱۲۲۰۴۹۶ سازمان مدیریت در آموزش و پرورش  
۱۲۲۰۴۹۷ کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش دینی، قرآن وعربی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۲۰۴۹۸ علم اخلاق  
۱۲۲۰۴۹۹ تفسیر قرآن کریم ۲
۱۲۲۰۵۰۰ کلام اسلامی ۱  
۱۲۲۰۵۰۱ زبان عربی ۳  
۱۲۲۰۵۰۲ اصول فلسفه آموزش و پرورش  
۱۲۲۰۵۰۳ طراحی ومطالعه مسائل یادگیری و آموزش  
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۰۵۰۴ تفسیر قرآن کریم ۳  
۱۲۲۰۵۰۵ کلام اسلامی ۲  
۱۲۲۰۵۰۶ تاریخ فلسفه غرب  
۱۲۲۰۵۰۷ زبان عربی ۴  
۱۲۲۰۵۰۸ علوم بلاغی  
۱۲۲۰۵۰۹ کلام جدید  
۱۲۲۰۵۱۰ روش تحقیق در علوم تربیتی  
۱۲۲۰۵۱۱ علوم بلاغی ۲  
۱۲۲۰۵۱۲ منطق ۲  
۱۲۲۰۵۱۳ متون عربی ۳  
۱۲۲۰۵۱۴ فلسفه اسلامی ۲  
۱۲۲۰۵۱۵ زبان عربی ۵  
۱۲۲۰۵۱۶ تمرین صرف و نحو عربی  
۱۲۲۰۵۱۷ مبانی برنامه ریزی درسی  
۱۲۲۰۵۱۸ روش تدریس و تحلیل محتوای کتب دینی دوره راهنمایی  
۱۲۲۰۵۱۹ روش تدریس و تحلیل محتوای کتب قرآن دوره راهنمایی  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۲۲۰۵۲۰ فلسفه اسلامی ۳  
۱۲۲۰۵۲۱ متون عربی ۴  
۱۲۲۰۵۲۲ کلیات عرفان اسلامی  
۱۲۲۰۵۲۳ آشنایی با ادیان الهی  
۱۲۲۰۵۲۴ مبانی فقه و اصول  
۱۲۲۰۵۲۵ روش تدریس و تحلیل محتوای کتب عربی در دوره راهنمایی  
۱۲۲۰۵۲۷ معارف اسلامی در ادب فارسی  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۲۰۵۶۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۲۰۵۲۹ روانشناسی تربیتی  
۱۲۲۰۵۳۱ طراحی ، تولید و کاربرد مواد آموزشی  
۱۲۲۰۵۳۲ سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی