نمونه سوال پیام نور فقه و مبانی حقوق

نمونه سوال پیام نور فقه و مبانی حقوق

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور فقه و مبانی حقوق ، دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۲۰۱۳۱صرف ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۳نحو کاربردی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۳۳کلام ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۹آشنایی با علوم قرآن وحدیث 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۸۵تاریخ تحلیلی صدر اسلام 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۱۹منطق ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۲صرف ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۴نحو کاربردی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۴۰کلام ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۸منطق ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۳مبادی فقه واصول 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۶روش تحقیق در علوم اسلامی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۸کلیات فلسفه اسلامی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۷آشنایی بافقه 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۵آشنایی با تاریخ وروشهای تفسیر قرآن 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنیt 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۵نحو کاربردی ۳ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۰قرائت ودرک متون عربی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۱۸زبان تخصصی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۳سیری در نهج البلاغه 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۴کلیات عرفان اسلامی  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۳۷آشنایی با ادیان بزرگ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۲۹تاریخ فقه وفقها 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۹۳کلیات حقوق
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۵۶۹فقه ۱
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۸ورزش ۱ t 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۱نحو کاربردی ۴ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۸۰علوم بلاغی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۲مهارتهای ترجمه 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۵زبان تخصصی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۷۹اصول فقه ۱  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۵۷۰فقه ۲   
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۲۵قواعد فقه ۱   
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۶۳زبان تخصصی ۳  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۸۷اصول فقه ۲   
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۲حقوق تجارت ۱    
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۲۷قواعد فقه ۲     
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۲۸مباحثی از حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)      
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۴آیین دادرسی       
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۵۷۱فقه ۳        
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۸۱حقوق بین الملل عمومی وخصوصی         
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۰اصول فقه ۳ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۶حقوق کار 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۳فقه تطبیقی ۱  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۱آیات الاحکام  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۵حقوق تجارت ۲ (مبانی فقهی وحقوقی معاملات الکترونیک)  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۵۷۲فقه ۴   
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۸۵حقوق جزای عمومی اسلامی   
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۷فقه ۵   
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۸۲اصول فقه ۴  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۷۷حقوق جزای خصوصی اسلام  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۸۳فقه ۶   
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۹۲حقوق تطبیقی   
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۸آیین دادرسی کیفری   
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۹حقوق ثبت    
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۴۰فقه تطبیقی ۲    
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۸۴فلسفه فقه     
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده وجمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com