نمونه سوال پیام نور علوم قرآن و حدیث

نمونه سوال پیام نور علوم قرآن و حدیث

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور علوم قرآن و حدیث ، دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۲۰۱۳۱صرف ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۳نحو کاربردی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۳۳کلام ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۹آشنایی با علوم قرآن وحدیث 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۸۵تاریخ تحلیلی صدر اسلام 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۱۹منطق ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۲صرف ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۴نحو کاربردی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۴۰کلام ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۸منطق ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۳مبادی فقه و اصول 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۶روش تحقیق در علوم اسلامی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۸کلیات فلسفه اسلامی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۷آشنایی بافقه 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۵آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۵نحو کاربردی ۳ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۰قرائت ودرک متون عربی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۱۸زبان تخصصی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۳سیری در نهج البلاغه 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۴کلیات عرفان اسلامی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۳۷آشنایی با ادیان بزرگ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۹۶تاریخ قرآن ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۹۹تاریخ تفسیری قرآن ۱ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۷۵مکاتب و روشهای تفسیر قرآن ۱ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۸ورزش یک t 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۱نحو کاربردی ۴ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۸۰علوم بلاغی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۲مهارتهای ترجمه 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۵زبان تخصصی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۰۲تاریخ حدیث 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۷۶علوم قرآنی ۱ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۷۷تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۹۷درایه الحدیث 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ وتمدن اسلام وایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۸۳مبانی نقد و فهم حدیث 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۹۸تاریخ قرآن کریم ۲ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۰۵تاریخ تفسیر قرآن ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۷۹مکاتب و روشهای تفسیر قرآن ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۸۷کلیات علم رجال 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۸۲اهل البیت (ع) در قرآن وحدیث 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۸۰علوم قرآنی ۲ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۸۱تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۸۸شناخت نهج البلاغه ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۵۳فقه الحدیث ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۹۱تفسیر موضوعی قرآن کریم ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۸۶قرائت و درک متون تفسیری 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۸۵تفسیر ترتیبی قرآن ۳ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۹۶جوامع حدیثی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۹۲شناخت نهج البلاغه ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۹۳بلاغت قرآن کریم ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۹۷قرآن و خاور شناسان 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۸۴علوم قرآنی ۳ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۷۸مفردات قرآن کریم 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۶۴زبان تخصصی ۳ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۹۰علوم قرآن ۴ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۸۹تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۴ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۹۸تاثیر قرآن در پیدایش علوم زبان عربی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۹۵بلاغت قرآن کریم ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۵۷فقه الحدیث ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۹۴تفسیر موضوعی قرآن کریم ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۹۹شناخت ادعیه اهل البیت (ع) 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده وجمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com