نمونه سوال پیام نور علوم قرآن و حدیث

نمونه سوال پیام نور علوم قرآن و حدیث

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور علوم قرآن و حدیث ، دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۲۰۱۳۱ صرف ۱  
۱۲۲۰۱۳۳ نحو کاربردی ۱  
۱۲۲۰۰۳۳ کلام ۱  
۱۲۲۰۱۳۹ آشنایی با علوم قرآن وحدیث  
۱۲۲۰۲۸۵ تاریخ تحلیلی صدر اسلام  
۱۲۲۰۰۱۹ منطق ۱  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۲۲۰۱۳۲ صرف ۲  
۱۲۲۰۱۳۴ نحو کاربردی ۲  
۱۲۲۰۰۴۰ کلام ۲  
۱۲۲۰۰۲۸ منطق ۲  
۱۲۲۰۰۲۳ مبادی فقه و اصول  
۱۲۲۰۱۳۶ روش تحقیق در علوم اسلامی  
۱۲۲۰۱۳۸ کلیات فلسفه اسلامی  
۱۲۲۰۱۳۷ آشنایی بافقه  
۱۲۲۰۱۴۵ آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن  
۱۲۲۰۱۳۵ نحو کاربردی ۳  
۱۲۲۰۱۴۰ قرائت ودرک متون عربی  
۱۲۲۰۰۱۸ زبان تخصصی ۱  
۱۲۲۰۱۴۳ سیری در نهج البلاغه  
۱۲۲۰۱۴۴ کلیات عرفان اسلامی  
۱۲۲۰۰۳۷ آشنایی با ادیان بزرگ  
۱۲۲۰۰۹۶ تاریخ قرآن ۱  
۱۲۲۰۰۹۹ تاریخ تفسیری قرآن ۱  
۱۲۲۰۱۷۵ مکاتب و روشهای تفسیر قرآن ۱  
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش یک t  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۰۱۴۱ نحو کاربردی ۴  
۱۲۲۰۰۸۰ علوم بلاغی  
۱۲۲۰۱۴۲ مهارتهای ترجمه  
۱۲۲۰۰۲۵ زبان تخصصی ۲  
۱۲۲۰۱۰۲ تاریخ حدیث  
۱۲۲۰۱۷۶ علوم قرآنی ۱  
۱۲۲۰۱۷۷ تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱  
۱۲۲۰۰۹۷ درایه الحدیث  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ وتمدن اسلام وایران  
۱۲۲۰۱۸۳ مبانی نقد و فهم حدیث  
۱۲۲۰۰۹۸ تاریخ قرآن کریم ۲  
۱۲۲۰۱۰۵ تاریخ تفسیر قرآن ۲  
۱۲۲۰۱۷۹ مکاتب و روشهای تفسیر قرآن ۲  
۱۲۲۰۱۸۷ کلیات علم رجال  
۱۲۲۰۱۸۲ اهل البیت (ع) در قرآن وحدیث  
۱۲۲۰۱۸۰ علوم قرآنی ۲  
۱۲۲۰۱۸۱ تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۲  
۱۲۲۰۱۸۸ شناخت نهج البلاغه ۱  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی(اخلاق کاربردی)  
۱۲۲۰۰۵۳ فقه الحدیث ۱  
۱۲۲۰۱۹۱ تفسیر موضوعی قرآن کریم ۱  
۱۲۲۰۱۸۶ قرائت و درک متون تفسیری  
۱۲۲۰۱۸۵ تفسیر ترتیبی قرآن ۳  
۱۲۲۰۱۹۶ جوامع حدیثی  
۱۲۲۰۱۹۲ شناخت نهج البلاغه ۲  
۱۲۲۰۱۹۳ بلاغت قرآن کریم ۱  
۱۲۲۰۱۹۷ قرآن و خاور شناسان  
۱۲۲۰۱۸۴ علوم قرآنی ۳  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۱۷۸ مفردات قرآن کریم  
۱۲۲۰۴۶۴ زبان تخصصی ۳  
۱۲۲۰۱۹۰ علوم قرآن ۴  
۱۲۲۰۱۸۹ تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۴  
۱۲۲۰۱۹۸ تاثیر قرآن در پیدایش علوم زبان عربی  
۱۲۲۰۱۹۵ بلاغت قرآن کریم ۲
۱۲۲۰۰۵۷ فقه الحدیث ۲  
۱۲۲۰۱۹۴ تفسیر موضوعی قرآن کریم ۲  
۱۲۲۰۱۹۹ شناخت ادعیه اهل البیت (ع)  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده وجمعیت