فهرست بستن

نمونه سوال پیام نور رشته فلسفه و کلام دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

نمونه سوال پیام نور رشته  فلسفه و کلام

نمونه سوال پیام نور رشته فلسفه و کلام

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور رشته  فلسفه و کلام ، دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۲۰۱۳۱ صرف ۱  
۱۲۲۰۱۳۳ نحو کاربردی ۱  
۱۲۲۰۰۳۳ کلام ۱  
۱۲۲۰۱۳۹ آشنایی با علوم قرآن وحدیث  
۱۲۲۰۲۸۵ تاریخ تحلیلی صدر اسلام  
۱۲۲۰۴۶۰ منطق ۱  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۲۲۰۱۳۲ صرف ۲  
۱۲۲۰۱۳۴ نحو کاربردی ۲  
۱۲۲۰۰۴۰ کلام ۲  
۱۲۲۰۴۶۱ منطق ۲  
۱۲۲۰۰۲۳ مبادی فقه واصول  
۱۲۲۰۱۳۶ روش تحقیق در علوم اسلامی  
۱۲۲۰۱۳۸ کلیات فلسفه اسلامی  
۱۲۲۰۱۳۷ آشنایی با فقه  
۱۲۲۰۱۴۵ آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن  
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی t  
۱۲۲۰۱۳۵ نحو کاربردی ۳  
۱۲۲۰۱۴۰ قرائت و درک متون عربی  
۱۲۲۰۰۱۸ زبان تخصصی ۱  
۱۲۲۰۱۴۳ سیری در نهج البلاغه  
۱۲۲۰۱۴۴ کلیات عرفان اسلامی  
۱۲۲۰۰۳۷ آشنایی با ادیان بزرگ  
۱۲۲۰۱۱۳ تاریخ فلسفه اسلامی ۱  
۱۲۲۰۲۰۵ تاریخ فلسفه غرب ۱  
۱۲۲۰۲۰۳ حکمت مشاء ۱   
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱ t  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۰۱۴۱ نحو کاربردی ۴  
۱۲۲۰۰۸۰ علوم بلاغی  
۱۲۲۰۱۴۲ مهارتهای ترجمه  
۱۲۲۰۰۲۵ زبان تخصصی ۲  
۱۲۲۰۱۲۳ کلام ۳   
۱۲۲۰۱۱۹ منطق ۳  
۱۲۲۰۲۰۰ حکمت متعالیه ۱  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۲۰۲۱۴ حکمت اشراق ۱  
۱۲۲۰۱۵۵ تاریخ فلسفه اسلامی ۲  
۱۲۲۰۱۱۶ تاریخ فلسفه غرب ۲  
۱۲۲۰۲۸۰ منطق ۴  
۱۲۲۰۲۰۶ کلام ۴  
۱۲۲۰۲۱۳ منطق جدید ۱  
۱۲۲۰۴۶۲ زبان تخصصی ۳  
۱۲۲۰۲۰۱ حکمت متعالیه ۲   
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی(اخلاق کاربردی)  
۱۲۲۰۲۰۸ تاریخ فلسفه اسلامی ۳  
۱۲۲۰۲۱۰ حکمت مشاء ۲  
۱۲۲۰۲۰۲ زبان تخصصی ۴  
۱۲۲۰۲۱۲ مسائل کلامی جدید ۱
۱۲۲۰۲۱۵ عرفان نظری ۱  
۱۲۲۰۲۲۲ حکمت اشراق ۲   
۱۲۲۰۲۲۱ منطق جدید ۲   
۱۲۲۰۲۰۷ حکمت متعالیه ۳   
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۲۲۳ عرفان نظری ۲  
۱۲۲۰۲۱۷ فلسفه معاصر  
۱۲۲۰۲۱۸ مسائل کلامی جدید ۲   
۱۲۲۰۲۱۹ فلسفه تطبیقی   
۱۲۲۰۱۷۳ فلسفه دین  
۱۲۲۰۲۲۰ فلسفه علم   
۱۲۲۰۲۰۹ فلسفه اخلاق   
۱۲۲۰۲۱۱ حکمت متعالیه ۴    
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده وجمعیت

This site is protected by wp-copyrightpro.com