نمونه سوال پیام نور رشته  فلسفه و کلام

نمونه سوال پیام نور رشته فلسفه و کلام

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور رشته  فلسفه و کلام ، دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۲۰۱۳۱صرف ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۳نحو کاربردی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۳۳کلام ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۹آشنایی با علوم قرآن وحدیث 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۸۵تاریخ تحلیلی صدر اسلام 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۶۰منطق ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۲صرف ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۴نحو کاربردی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۴۰کلام ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۶۱منطق ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۳مبادی فقه واصول 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۶روش تحقیق در علوم اسلامی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۸کلیات فلسفه اسلامی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۷آشنایی با فقه 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۵آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنی t 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۵نحو کاربردی ۳ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۰قرائت و درک متون عربی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۱۸زبان تخصصی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۳سیری در نهج البلاغه 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۴کلیات عرفان اسلامی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۳۷آشنایی با ادیان بزرگ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۱۳تاریخ فلسفه اسلامی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۵تاریخ فلسفه غرب ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۳حکمت مشاء ۱  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۸ورزش ۱ t 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۱نحو کاربردی ۴ 
۱۲۲۰۰۸۰علوم بلاغی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۲مهارتهای ترجمه 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۵زبان تخصصی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۲۳کلام ۳  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۱۹منطق ۳ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۰حکمت متعالیه ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۱۴حکمت اشراق ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۵۵تاریخ فلسفه اسلامی ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۱۶تاریخ فلسفه غرب ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۸۰منطق ۴ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۶کلام ۴ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۱۳منطق جدید ۱ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۶۲زبان تخصصی ۳ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۱حکمت متعالیه ۲  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۸تاریخ فلسفه اسلامی ۳ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۱۰حکمت مشاء ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۲زبان تخصصی ۴ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۱۲مسائل کلامی جدید ۱
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۱۵عرفان نظری ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۲۲حکمت اشراق ۲  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۲۱منطق جدید ۲  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۷حکمت متعالیه ۳  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۲۳عرفان نظری ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۱۷فلسفه معاصر 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۱۸مسائل کلامی جدید ۲  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۱۹فلسفه تطبیقی  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۷۳فلسفه دین 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۲۰فلسفه علم  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۹فلسفه اخلاق  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۱۱حکمت متعالیه ۴   
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده وجمعیت
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com