نمونه سوال پیام نور تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

نمونه سوال پیام نور تاریخ فرهنگ و تمدن

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور تاریخ فرهنگ و تمدن ، دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

۱۲۲۰۱۳۱ صرف ۱  
۱۲۲۰۱۳۳ نحو کاربردی ۱  
۱۲۲۰۰۳۳ کلام ۱  
۱۲۲۰۱۳۹ آشنایی با علوم قرآن وحدیث  
۱۲۲۰۲۸۵ تاریخ تحلیلی صدر اسلام  
۱۲۲۰۰۱۹ منطق ۱  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۲۲۰۱۳۲ صرف ۲  
۱۲۲۰۱۳۴ نحو کاربردی ۲  
۱۲۲۰۰۴۰ کلام ۲  
۱۲۲۰۰۲۸ منطق ۲  
۱۲۲۰۰۲۳ مبادی فقه واصول  
۱۲۲۰۱۳۶ روش تحقیق در علوم اسلامی  
۱۲۲۰۱۳۸ کلیات فلسفه اسلامی  
۱۲۲۰۱۳۷ آشنایی بافقه  
۱۲۲۰۱۴۵ آشنایی با تاریخ وروشهای تفسیر قرآن  
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنیt  
۱۲۲۰۱۳۵ نحو کاربردی ۳  
۱۲۲۰۱۴۰ قرائت ودرک متون عربی  
۱۲۲۰۰۱۸ زبان تخصصی ۱  
۱۲۲۰۱۴۳ سیری در نهج البلاغه  
۱۲۲۰۱۴۴ کلیات عرفان اسلامی   
۱۲۲۰۰۳۷ آشنایی با ادیان بزرگ  
۱۲۲۰۲۴۲ تاریخ نگاری در اسلام  
۱۲۲۰۲۴۳ تاریخ اسلام از وفات پیامبر تاسقوط بنی امیه   
۱۲۲۰۲۴۴ متون تاریخی وجغرافیایی به زبان فارسی  
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱ t  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۰۱۴۱ نحو کاربردی ۴  
۱۲۲۰۰۸۰ علوم بلاغی  
۱۲۲۰۱۴۲ مهارتهای ترجمه  
۱۲۲۰۰۲۵ زبان تخصصی ۲  
۱۲۲۰۲۴۹ تاریخ اسلام در مصر وشام  
۱۲۲۰۲۵۴ تاریخ علوم در اسلام ۱  
۱۲۲۰۲۴۷ تاریخ هنرهای اسلامی ۱  
۱۲۲۹۰۱۰ تاریخ تشیع  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۲۰۲۶۲ وضع کنونی جهان اسلام ۱  
۱۲۲۰۲۶۶ تاریخ آموزش و پرورش در اسلام  
۱۲۲۰۲۷۷ جغرافیای تاریخی اسلام ۱  
۱۲۲۰۲۴۸ تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد
۱۲۲۰۲۴۶ کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی  
۱۲۲۰۲۵۰ تاریخ اسلام در مغرب واندلس  
۱۲۲۰۲۵۲ تاریخ تشکیلات اسلامی ۱  
۱۲۲۰۲۴۵ شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی  
۱۲۲۰۲۷۶ متون تاریخی وجغرافیایی به زبان عربی  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی(اخلاق کاربردی)  
۱۲۲۰۲۵۵ تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه  
۱۲۲۰۲۶۴ جغرافیای تاریخی اسلام ۲  
۱۲۲۰۲۶۵ جامعه شناسی تاریخی  
۱۲۲۰۲۵۶ تاریخ علوم در اسلام ۲  
۱۲۲۰۲۵۷ تاریخ تشکیلات اسلامی ۲  
۱۲۲۰۰۴۳ زبان تخصصی ۳ (متون تاریخی به زبان انگلیسی)  
۱۲۲۰۲۵۱ تاریخ هنرهای اسلامی ۲  
۱۲۲۰۲۶۳ تاریخ اسلام در شبه قاره هند  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   
۱۲۲۰۲۷۹ جهان اسلام، غرب واستعمار  
۱۲۲۰۲۵۸ مطالعات اسلامی در غرب  
۱۲۲۰۲۷۵ فرهنگ وتمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان  
۱۲۲۰۲۷۸ تاریخ صفویه
۱۲۲۰۲۶۱ تایرخ علوم در اسلام ۳  
۱۲۲۰۲۶۷ تاریخ عثمانیان  
۱۲۲۰۲۶۸ وضع کنونی جهان اسلام ۲  
۱۲۲۰۳۸۷ فقه الحدیث  
۱۲۲۰۲۶۹ خطوط وکتیبه های اسلامی  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده وجمعیت