نمونه سوالات رشته ادیان و عرفان مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته ادیان و عرفان مخصوص ورودیهای 95 و بعد

سوال طرح کنید و جایزه بگیرید

نمونه سوالات رشته ادیان و عرفان مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۰۱۳۱صرف (۱)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۳ نحو کاربردی (۱)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۸۵ تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۳۳ کلام (۱)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۱۹ منطق (۱)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۹ آشنایی با علوم قرآن و حدیث

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۲ صرف (۲)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۴ نحو کاربردی (۲)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۴۰ کلام (۲)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۸ منطق (۲)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۳ مبادی فقه و اصول

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۶ روش تحقیق در علوم اسلامی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۸ کلیات فلسفه اسلامی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۷ آشنایی با فقه

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۵آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۵ نحو کاربردی (۳)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۰ قرائت و درک متون عربی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۱۸ زبان تخصصی (۱)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۳ سیری در نهج البلاغه

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۴ کلیات عرفان اسلامی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۳۷ آشنایی با ادیان بزرگ

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۸ متون عرفانی فارسی ۱

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۹ روشهای مطالعات دینی ۱

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۷ تاریخ تصوف ۱

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۱ نحو کاربردی (۴)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۸۰ علوم بلاغی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۲ مهارت های ترجمه

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۵ زبان تخصصی (۲)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۶ عرفان نظری

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۵۱ آشنایی با کلیات علم کلام

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۶۱ دین خاور دور

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۱۳ تاریخ فلسفه اسلامی ۱

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵ تا ۸

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۰۲۷۳ روشهای مطالعات دینی ۲

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۶۰ ادیان هند ۱

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۶۸ ادیان ایران پیش از اسلام ۱

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۵۲ عرفان عملی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۵۳ تاریخ تصوف ۲

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۵۴ متون عرفانی فارسی ۲

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۵۰ متون دینی به زبان خارجی ۱

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۶۲ تاریخ فرق اسلامی ۱

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۵ تاریخ فلسفه غرب ۱

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی ( اخلاق کاربردی)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۵۷ ادیان ایران پیش از اسلام ۲

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۶۷ متون عرفانی به زبان خارجی ۱

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۵۶ متون دینی به زبان خارجی ۲

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۷۴ مسیحیت

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۶۳ متون عرفانی عربی ۱

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۷۲ دین یهود

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۶۶ تاریخ فرق اسلامی ۲

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۱۶ تاریخ فلسفه اسلامی ۲

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۶۹ آشنایی با سنت های عرفانی غیر اسلامی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۷۱ دین بودا

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۷۰ متون عرفانی به زبان خارجی ۲

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۶۵ متون عرفانی عربی ۲

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۱۶ تاریخ فلسفه غرب ۲

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۷۳ فلسفه دین

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۶۴ ادیان هند ۲

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۵۸ ادیان ابتدایی و قدیم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۵۹ متون دینی به زبان خارجی ۳

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت

رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com