فهرست بستن

نمونه سوالات رشته حقوق مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته حقوق مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته حقوق مخصوص ورودی های 95 و بعد

نمونه سوالات رشته حقوق مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در پایین ترین ناحیه از صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس
۱۲۲۳۲۱۸  مقدمه علم حقوق

۱۲۲۳۲۲۰  حقوق بین الملل عمومی (۱)

۱۲۲۳۲۲۱  حقوق اساسی (۱)

۱۲۲۳۲۲۲  حقوق مدنی (۱)  اشخاص و حمایت از محجورین

۱۲۲۳۲۲۳  حقوق تجارت (۱)  تجار و اعمال تجاری

۱۲۱۳۲۱۰  فارسی عمومی

۱۲۱۲۲۵۶  زبان خارجه

۱۲۲۳۲۲۶  حقوق مدنی (۲) اموال و مالکیت

۱۲۲۳۲۲۹  حقوق تجارت (۲)  شرکت ها

۱۲۲۳۲۳۰ اصول فقه (۱)

۱۲۲۳۲۲۴  حقوق مالیه عمومی

۱۲۲۳۲۲۷  حقوق اداری (۱)

۱۲۲۳۲۳۱ حقوق بین الملل عمومی (۲)

۱۲۲۳۲۲۵  حقوق جزایی عمومی (۱)

۱۲۲۳۲۳۲  حقوق اساسی (۲)

۱۲۲۳۲۲۸  حقوق بشر در اسلام

۱۲۳۳۰۳۲  تفسیر موضوعی  قرآن کریم

۱۲۳۳۰۳۸  تفسیر موضوعی نهج البلاغه

۱۲۲۳۰۳۲  حقوق مدنی (۳)  کلیات قراردادها

۱۲۲۳۲۴۳  حقوق تجارت (۳)  اسناد تجاری

۱۲۲۳۰۲۴  حقوق جزای عمومی (۲)

۱۲۲۳۲۴۴  حقوق اساسی (۳)

۱۲۲۳۰۳۵ حقوق اداری (۲)

۱۲۲۰۲۹۰ اصول فقه (۲)

۱۲۲۳۲۴۵  حقوق محیط زیست

۱۲۲۳۲۴۶ حقوق فضای مجازی

۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱

۱۲۲۳۰۳۹  حقوق مدنی (۴)  الزامات خارج از قرارداد

۱۲۲۳۲۴۷  حقوق تجارت (۴)  ورشکستگی

۱۲۲۳۰۲۸  حقوق جزای عمومی ( ۳)

۱۲۱۲۳۵۰  متون حقوقی (۱)  حقوق خصوصی

۱۲۲۳۰۲۶  آیین دادرسی مدنی (۱)

۱۲۲۳۰۴۴  حقوق بین الملل خصوصی (۱)

۱۲۲۰۷۵۴  متون فقه (۱)  فقه معاملات

۱۲۲۳۰۳۸  کیفر شناسی

۱۲۲۳۰۶۳  حقوق بیمه

۱۲۲۳۲۴۸  حقوق رسانه

۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵ تا ۸

کد درس نام درس
۱۲۲۳۲۴۹  حقوق مدنی (۵)  حقوق خانواده

۱۲۲۳۰۴۳  آیین دادرسی کیفری (۱)

۱۲۲۳۲۵۰  حقوق جزای اختصاصی (۱)  جرایم علیه اموال و مالکیت

۱۲۱۲۳۵۱  متون حقوقی (۲)  حقوق جزائی

۱۲۲۳۰۴۲  آیین دادرسی مدنی (۲)

۱۲۲۳۰۵۲  حقوق بین الملل خصوصی ( ۲)

۱۲۲۰۷۵۵  متون فقه (۲)  فقه خانواده

۱۲۲۳۰۳۳  جرم شناسی

۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۱۲۲۳۰۴۷  حقوق مدنی (۶)  عقود معین قسمت الف

۱۲۲۳۰۴۹ آیین دادرسی کیفری (۲)

۱۲۲۳۲۵۱  حقوق جزای اختصاصی (۲)  جرایم علیه مصالح عمومی کشور

۱۲۱۲۳۵۲  متون حقوقی (۳)  حقوق عمومی

۱۲۲۳۰۵۳ آیین دادرسی مدنی (۳)

۱۲۲۳۰۶۲  حقوق تطبیقی

۱۲۲۰۷۵۶  متون فقه (۳)  حقوق عمومی و بین الملل

۱۲۲۳۰۴۵  حقوق کار

۱۲۲۳۲۵۲  پیشگیری از جرم

۱۲۲۳۲۵۳  حقوق مالکیت فکری

۱۲۲۰۴۳۳  آیین زندگی ( اخلاق کاربردی)

۱۲۱۱۴۱۱  فلسفه اخلاق (  با تکیه بر مباحث تربیتی)

۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم)

۱۲۲۳۰۵۴  حقوق مدنی (۷)  عقود معین قسمت ب

۱۲۲۳۲۵۴  حقوق جزای اختصاصی (۳)  جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

۱۲۱۲۳۵۳  متون حقوقی (۴)  حقوق بین الملل

۱۲۲۳۲۵۵  روش تحقیق

۱۲۲۳۰۶۰  ادله اثبات دعوی

۱۲۲۰۷۵۷  متون فقه (۴)  فقه جزایی

به زودی …

۱۲۲۳۲۵۶  قواعد فقه (۱)  مدنی

۱۲۲۳۲۵۷  حقوق هوایی

۱۲۲۰۴۳۴  انقلاب اسلامی ایران

۱۲۲۳۱۷۵  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی

۱۲۲۰۴۷۹  اندیشه سیاسی امام خمینی

۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم

۱۲۲۳۲۵۹  حقوق مدنی (۸)  شفعه و وصیت وارث

۱۲۲۳۲۶۰  حقوق جزای اختصاصی (۴)  جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

به زودی …

۱۲۲۳۲۶۱  پزشکی قانونی

۱۲۲۳۲۵۸  قواعد فقه (۲)  جزایی

۱۲۲۳۰۵۵  حقوق سازمانهای بین المللی

۱۲۲۳۲۶۲  داوری بین المللی

۱۲۲۳۰۵۱  حقوق ثبت

۱۲۲۳۲۶۳  حقوق دریایی

۱۲۳۳۰۴۳  دانش خانواده و جمعیت

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com