فهرست بستن

سوالات رشته الهیات گرایش فلسفه و کلام مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته الهیات گرایش فلسفه و کلام مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته الهیات گرایش فلسفه و کلام مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته الهیات گرایش فلسفه و کلام مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام و قیمت درس
۱۲۲۰۱۳۱  صرف (۱)

۱۲۲۰۱۳۳  نحو کاربردی (۱)

۱۲۲۰۲۸۵  تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۱۲۲۰۰۳۳  کلام (۱)

۱۲۲۰۴۶۰  منطق (۱)

۱۲۲۰۱۳۹  آشنایی با علوم قرآن و حدیث

۱۲۱۳۲۱۰  فارسی عمومی

۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه

۱۲۲۰۱۳۲  صرف (۲)

۱۲۲۰۱۳۴  نحو کاربردی (۲)

۱۲۲۰۰۴۰ کلام (۲)

۱۲۲۰۴۶۱  منطق (۲)

۱۲۲۰۰۲۳  مبادی فقه و اصول

۱۲۲۰۱۳۶  روش تحقیق در علوم اسلامی

۱۲۲۰۱۳۸  کلیات فلسفه اسلامی

۱۲۲۰۱۳۷  آشنایی با فقه

۱۲۲۰۱۴۵ آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

۱۲۲۰۱۳۵  نحو کاربردی (۳)

۱۲۲۰۱۴۰  قرائت و درک متون عربی

۱۲۲۰۰۱۸  زبان تخصصی (۱)

۱۲۲۰۱۴۳  سیری در نهج البلاغه

۱۲۲۰۱۴۴  کلیات فلسفه اسلامی

۱۲۲۰۰۳۷  آشنایی با ادیان بزرگ

۱۲۲۰۱۱۳  تاریخ فلسفه اسلامی (۱)

۱۲۲۰۲۰۵  تاریخ فلسفه غرب (۱)

۱۲۲۰۲۰۳  حکمت مشاء (۱)

۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس

۱۲۲۰۱۴۱  نحو کاربردی (۴)

۱۲۲۰۰۸۰  علوم بلاغی

۱۲۲۰۱۴۲  مهارت های ترجمه

۱۲۲۰۰۲۵  زبان تخصصی (۲)

۱۲۲۰۱۲۳  کلام (۳)

۱۲۲۰۱۱۹  منطق (۳)

۱۲۲۰۲۰۰  حکمت متعالیه (۱)

۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 

ترم ۵ تا ۸

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۰۲۱۴  حکمت اشراق (۱)

۱۲۲۰۱۵۵  تاریخ فلسفه اسلامی (۲)

۱۲۲۰۱۱۶  تاریخ فلسفه غرب (۲)

۱۲۲۰۲۸۰  منطق (۴)

۱۲۲۰۲۰۶  کلام (۴)

۱۲۲۰۲۱۳  منطق جدید (۱)

۱۲۲۰۴۶۲  زبان تخصصی (۳)

۱۲۲۰۲۰۱  حکمت متعالیه (۲)

۱۲۲۰۴۳۳  آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

۱۲۲۰۲۰۸  تاریخ فلسفه اسلامی (۳)

۱۲۲۰۲۱۰  حکمت مشاء (۲)

۱۲۲۰۲۰۲  زبان تخصصی (۴)

۱۲۲۰۲۱۲  مسائل کلامی جدید  (۱)

۱۲۲۰۲۱۵  عرفان نظری (۱)

۱۲۲۰۲۲۲  حکمت اشراق (۲)

۱۲۲۰۲۲۱  منطق جدید (۲)

۱۲۲۰۲۰۷  حکمت متعالیه (۳)

۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۲۲۰۲۲۳  عرفان نظری (۲)

۱۲۲۰۲۱۷  فلسفه معاصر 

۱۲۲۰۲۱۸  مسائل کلامی جدید  (۲)

۱۲۲۰۲۱۹  فلسفه تطبیقی

۱۲۲۰۱۷۳  فلسفه دین

۱۲۲۰۲۲۰  فلسفه علم

۱۲۲۰۲۰۹  فلسفه اخلاق

۱۲۲۰۲۱۱  حکمت متعالیه (۴)

۱۲۲۰۶۵۷  حفظ جزء سی قرآن کریم

۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت

This site is protected by wp-copyrightpro.com