سوالات رشته الهیات گرایش فلسفه و کلام مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته الهیات گرایش فلسفه و کلام مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته الهیات گرایش فلسفه و کلام مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درسنام و قیمت درس
۱۲۲۰۱۳۱ صرف (۱)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۳ نحو کاربردی (۱)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۸۵ تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۳۳ کلام (۱)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۶۰ منطق (۱)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۹ آشنایی با علوم قرآن و حدیث

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۲ صرف (۲)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۴ نحو کاربردی (۲)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۴۰کلام (۲)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۶۱ منطق (۲)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۳ مبادی فقه و اصول

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۶ روش تحقیق در علوم اسلامی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۸ کلیات فلسفه اسلامی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۷ آشنایی با فقه

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۵آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۵ نحو کاربردی (۳)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۰ قرائت و درک متون عربی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۱۸ زبان تخصصی (۱)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۳ سیری در نهج البلاغه

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۴ کلیات فلسفه اسلامی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۳۷ آشنایی با ادیان بزرگ

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۱۳ تاریخ فلسفه اسلامی (۱)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۵ تاریخ فلسفه غرب (۱)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۳ حکمت مشاء (۱)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۱ نحو کاربردی (۴)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۸۰ علوم بلاغی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۲ مهارت های ترجمه

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۵ زبان تخصصی (۲)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۲۳ کلام (۳)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۱۹ منطق (۳)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۰ حکمت متعالیه (۱)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 

رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵ تا ۸

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۰۲۱۴ حکمت اشراق (۱)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۵۵ تاریخ فلسفه اسلامی (۲)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۱۶ تاریخ فلسفه غرب (۲)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۸۰ منطق (۴)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۶ کلام (۴)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۱۳ منطق جدید (۱)

۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۶۲ زبان تخصصی (۳)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۱ حکمت متعالیه (۲)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۸ تاریخ فلسفه اسلامی (۳)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۱۰ حکمت مشاء (۲)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۲ زبان تخصصی (۴)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۱۲ مسائل کلامی جدید  (۱)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۱۵ عرفان نظری (۱)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۲۲ حکمت اشراق (۲)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۲۱ منطق جدید (۲)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۷ حکمت متعالیه (۳)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۲۳ عرفان نظری (۲)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۱۷ فلسفه معاصر 

۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۱۸ مسائل کلامی جدید  (۲)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۱۹ فلسفه تطبیقی

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۷۳ فلسفه دین

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۲۰ فلسفه علم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۰۹ فلسفه اخلاق

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۱۱ حکمت متعالیه (۴)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت

رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com