فهرست بستن

نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات عرب پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه!

نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات عرب پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه!

نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات عرب پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه!

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات عرب پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه!

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

۱۲۳۰۰۷۵ نگارش ۱  
۱۲۳۰۰۰۹ آزمایشگاه ۱  
۱۲۳۰۰۷۶ گفت و شنود ۱  
۱۲۳۰۰۷۷ نحو ۱  
۱۲۳۰۰۷۸ صرف ۱  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۲۳۰۰۷۹ نگارش ۲  
۱۲۳۰۰۵۳ آزمایشگاه ۲  
۱۲۳۰۰۸۰ گفت و شنود ۲  
۱۲۳۰۰۸۱ نحو ۲  
۱۲۳۰۰۸۲ صرف ۲  
۱۲۳۰۰۸۸ متون نظم دوره جاهلی  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۰۰۸۳ نگارش ۳  
۱۲۳۰۰۲۷ آزمایشگاه ۳  
۱۲۳۰۰۸۶ گفت و شنود ۳  
۱۲۳۰۰۸۴ نحو ۳  
۱۲۳۰۰۸۵ صرف ۳
۱۲۳۰۰۸۷ متون نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی
۱۲۳۰۱۰۳ متون نظم دوره های اسلامی و اموی  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۲۳۰۰۹۰ نحو ۴  
۱۲۳۰۰۹۱ متون نثر دوره عباسی ۱
۱۲۳۰۰۹۲ متون نظم دوره عباسی ۱  
۱۲۳۰۰۸۹ تاریخ ادبیات دوره جاهلی تا پایان اموی  
۱۲۳۰۰۹۵ ترجمه از عربی به فارسی  
۱۲۳۰۰۹۶ ترجمه از فارسی به عربی  
۱۲۳۰۰۱۹ روش تحقیق و ماخذ شناسی  
۱۲۳۰۰۹۸ متون حدیث و نهج البلاغه  
۱۲۳۰۱۲۴ فن ترجمه  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی۲  
۱۲۳۰۰۹۴ متون نثر دوره عباسی ۲
۱۲۳۰۰۹۷ متون نظم دوره عباسی ۲
۱۲۳۰۱۰۴ ترجمه قرآن کریم
۱۲۳۰۰۹۹ قرائت و ترجمه متون تفسیری  
۱۲۳۰۱۰۱ خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی عربی  
۱۲۳۰۱۲۰ مکتبهای ادبی  
۱۲۳۰۰۹۳ تاریخ ادبیات دوره عباسی ۱  
۱۲۳۰۱۲۵ آوا شناسی زبان عربی
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۲۳۰۰۴۰ علوم بلاغی ۱ (معانی)  
۱۲۳۰۱۰۶ زبان تخصصی  
۱۲۳۰۱۱۱ متون نظم و نثر اندلس  
۱۲۳۰۰۴۷ عروض و قافیه  
۱۲۳۰۱۰۵ نحو ۵  
۱۲۳۰۱۰۷ تاریخ ادبیات عباسی (۲) اندلس  
۱۲۳۰۱۱۴ متون نظم و نثر دوره مغولی، مملوکی و عثمانی  
۱۲۳۰۰۵۲ نقد ادبی  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳  اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۲۳۰۱۰۹ نحو ۶  
۱۲۳۰۱۱۰ علوم بلاغی ۲ (بیان)  
۱۲۳۰۱۰۸ تاریخ ادبیات دوره مغولی، مملوکی و عثمانی
۱۲۳۰۱۱۲ متون نثر دوره معاصر (۱)  
۱۲۳۰۱۱۳ متون نظم دوره معاصر (۱)
۱۲۳۰۰۲۸ فقه اللغه (زبان شناسی عربی)  
۱۲۳۰۱۲۳ ادبیات تطبیقی  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۳ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۳۰۱۱۶ نحو ۷  
۱۲۳۰۱۱۵ تاریخ ادبیات دوره معاصر  
۱۲۳۰۱۱۷ علوم بلاغی ۳ (بدیع)
۱۲۳۰۱۱۸ متون نثر دوره معاصر (۲)
۱۲۳۰۱۱۹ متون نظم دوره معاصر ۲
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  

This site is protected by wp-copyrightpro.com