نمونه سوال پیام نور مترجمی زبان

نمونه سوال پیام نور مترجمی زبان

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور مترجمی زبان انگلیسی ، دروس دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۲۰۴۵خواندن و درک مفاهیم ۱  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۰۱گفت و شنود ۱  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۵۰فنون یادگیری زبان  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۵۳ساخت زبان فارسی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۴۹دستور نگارش ۱  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۴۷خواندن و درک مفاهیم ۲  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۰۲گفت و شنود ۲  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۵۲دستور نگارش ۲  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۵۴نگارش فارسی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۵۱خواندن و درک مفاهیم ۳
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۵۵نگارش پیشرفته
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۵۶کلیات زبان شناسی ۱  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۵۷اصول و روش ترجمه  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۵۹آشنایی با ادبیات معاصر ایران
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۵۸درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۱  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۹۹بیان شفاهی داستان ۱
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۶۱کلیات زبان شناسی ۲  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۶۲نمونه های نثر ساده انگلیسی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۶۳درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۲  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۶۴ترجمه متون ساده  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۶۵مقاله نویسی  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۰۰بیان شفاهی داستان ۲
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۶۷نامه نگاری  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۶۸واژه شناسی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۶۹خواندن متون مطبوعاتی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۷۰نمونه های شعر ساده انگلیسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۷۸بررسی مقابله ای ساخت جمله
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۷۲ترجمه پیشرفته ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۷۳کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۰۳ترجمه نوار و فیلمبه زودی …
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۷۵آواشناسی انگلیسی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۷۶ترجمه متون مطبوعاتی ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۷۷ترجمه مکاتبات و اسناد ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۹۶ترجمه شفاهی ۱به زودی …
۱۲۱۲۰۸۲بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۱  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۷۱ترجمه متون ادبی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۷۹اصول و مبانی نظری ترجمه
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۸۰ترجمه پیشرفته ۲
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی )اخلاق کاربردی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۸۳اصول و روش تحقیق ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۸۴بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۲  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۸۵ترجمه متون مطبوعاتی ۲
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۹۷ترجمه شفاهی ۲به زودی …
۱۲۱۲۰۸۷ترجمه انفرادی ۱به زودی …
۱۲۱۲۰۸۸روش تدریس زبان انگلیسی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۸۹ترجمه متون سیاسی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۹۰ترجمه انفرادی ۲به زودی …
۱۲۱۲۰۹۱اصول و روش تحقیق ۲
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۹۲آزمون سازی زبان انگلیسی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۹۸ترجمه شفاهی ۳به زودی …
۱۲۱۲۰۹۴ترجمه متون اقتصادی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۹۵ترجمه مکاتبات و اسناد ۲
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com