نمونه سوال پیام نور زبان و ادبیات

نمونه سوال پیام نور زبان و ادبیات

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۲۵۰۰۴خواندن و درک مفاهیم ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۵۱۱۳گفت و شنود ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۰۷دستور نگارش ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۵۱۲۷فنون یادگیری زبان 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۱۰۵خواندن و درک مفاهیم ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۵۱۱۴گفت و شنود ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۰۹دستور نگارش ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۱۱۴فنون و صناعات ادبی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۱۶درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۲۷خواندن متون مطبوعاتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۱۲نمونه های نثر ساده 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۲۴آواشناسی انگلیسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۱۸درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۲۲نمونه های شعر ساده 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۱۱۱کلیات زبان شناسی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۱۳نگارش پیشرفته 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۵۱۲۶بیان شفاهی داستان
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۱۵اصول و روش ترجمه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۲۸داستان کوتاه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۱۹نامه نگاری 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۳۶زبان دوم (۱) فرانسه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۱۷کلیات زبان شناسی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۲۵سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۲۰ترجمه متون ساده 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۲۱کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۲۳مقاله نویسی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۴۰زبان دوم (۲) فرانسه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۱۳۱سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۵۱۱۵اصول و روش تحقیق 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۲۹بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۵۱۱۷اساطیر یونان و روم 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۴۷زبان دوم (۳) فرانسه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۳۴ترجمه متون ادبی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی )اخلاق کاربردی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۵۱۲۰نمایشنامه قرن ۱۷ تا ۲۰ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۳۳بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۵۱۱۶ادبیات امریکا 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۳۰شعر انگلیسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۵۱۱۹ادبیات معاصر 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۵۱۲۱رمان قرن ۱۸ و ۱۹ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۴۳روش تدریس زبان خارجی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۵۱۲۲نمایشنامه کلاسیک و رونسانس 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۵۱۲۴ادبیات جهان 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۴۵آزمون سازی زبان انگلیسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۴۸مکتب های ادبی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۴۶متون برگزیده نثر ادبی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۵۱۲۳رویکردهای نقد ادبی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۳۷ترجمه متون ادبی ۲به زودی …
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com