فهرست بستن

نمونه سوال پیام نور زبان و ادبیات فارسی به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

نمونه سوال پیام نور زبان و ادبیات فارسی

نمونه سوال پیام نور زبان و ادبیات فارسی

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور زبان و ادبیات فارسی ، دروس دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

۱۲۱۳۲۶۰ عربی ۱ قسمت اول (قواعد و متون)  
۱۲۱۳۲۶۱ متون نظم ۱ پیشگامان نظم فارسی  
۱۲۱۳۲۶۲ آیین نگارش و ویرایش  
۱۲۱۳۰۱۵ دستور زبان فارسی ۱  
۱۲۱۳۲۶۳ متون نثر ۱ متون ادبی – تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی  
۱۲۱۳۲۶۴ بلاغت ۱ (معانی)  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۲۱۳۰۵۹ عروض و قافیه  
۱۲۱۳۰۲۶ دستور زبان فارسی ۲  
۱۲۱۳۲۶۵ مرجع شناسی و روش تحقیق ۱
۱۲۱۳۲۶۶ بلاغت ۲ (بدیع و بیان)  
۱۲۱۳۲۶۷ متون نظم ۲ قسمت اول: شاهنامه ۱  
۱۲۱۳۲۶۸ متون نثر ۲ متون ادبی- داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه  
۱۲۱۳۲۶۹ عربی ۲ قسمت دوم: (قواعد و متون)  
۱۲۱۳۲۷۰ متون نظم ۲ قسمت سوم : قصائد ناصر خسرو  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۱۳۲۷۱ تاریخ ادبیات فارسی ۱ (پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان)  
۱۲۱۳۲۷۲ متون نظم ۲ قسمت دوم: شاهنامه (۲)  
۱۲۱۳۳۰۸ کارگاه ویراستاری (۱)  
۱۲۱۳۲۷۳ ادبیات عامیانه  
۱۲۱۳۲۷۴ متون نثر (۳) متون ادبی – تعلیمی با تاکید بر گلستان  
۱۲۱۳۰۵۵ آشنایی با علوم قرآنی  
۱۲۱۳۲۷۵ عربی ۳ قسمت سوم: (قواعد و متون)  
۱۲۱۳۰۳۹ مبانی عرفان و تصوف  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۲۱۳۲۷۶ متون نثر(۴) متون ادبی – عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد  
۱۲۱۳۲۷۷ متون نظم (۳) قسمت اول: شاعران حوزه ادبی خراسان  
۱۲۱۳۲۷۸ متون نظم (۳) قسمت دوم: شاعران حوزه ادبی عراق  
۱۲۱۳۲۷۹ تاریخ ادبیات فارسی ۲ ( از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول)  
۱۲۱۳۲۸۰ عربی ۴ قسمت چهارم:(قواعد و متون)  
۱۲۱۳۲۸۱ زبان تخصصی قسمت اول  
۱۲۱۳۲۸۲ متون منتخب نثر ادبی – تعلیمی  
۱۲۱۳۳۰۹ کارگاه مقاله نویسی  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی۲  
۱۲۱۳۲۸۳ متون نظم (۳) قسمت سوم: نظامی  
۱۲۱۳۲۸۴ عربی ۵ قسمت پنجم: ( قواعد و متون)
۱۲۱۳۲۸۵ متون نظم (۳) قسمت چهارم: خاقانی  
۱۲۱۳۲۸۶ زبان تخصصی قسمت دوم  
۱۲۱۳۲۸۷ متون نثر (۵) متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح  
۱۲۱۳۲۸۸ متون نظم غنایی  
۱۲۱۳۲۸۹ تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی  
۱۲۱۳۲۹۰ تاریخ ادبیات فارسی ۳ (از دوره مغول تا دوره صفویه)
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۲۱۳۲۹۱ متون نظم (۴) قسمت اول: اشعار سنایی  
۱۲۱۳۲۹۲ متون نظم (۴) قسمت اول: مثنوی های عطار  
۱۲۱۳۰۴۶ سبک شناسی (۱) نظم  
۱۲۱۳۲۹۳ کلیات نقد ادبی  
۱۲۱۳۲۹۴ تاریخ ادبیات فارسی ۴ (از دوره صفویه تا مشروطه)  
۱۲۱۳۳۱۰ کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی  
۱۲۱۳۲۹۵ متون نظم (۴) قسمت سوم: مثنوی معنوی ۱  
۱۲۱۳۲۹۶ عربی ۶ قسمت ششم: ( قواعد و متون)   
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳  اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۲۱۳۲۹۷ متون نظم (۴) قسمت چهارم : مثنوی معنوی (۲)
۱۲۱۳۰۴۹ سبک شناسی (۲) نثر  
۱۲۱۳۳۱۱ کارگاه فرهنگ نویسی  به زودی …
۱۲۱۳۲۹۸ ادبیات کودک و نوجوان
۱۲۱۳۲۹۹ جریان شناسی شعر معاصر ایران  
۱۲۱۳۳۰۰ نظریه های ادبی  
۱۲۱۳۳۰۱ کلیات ادبیات تطبیقی
۱۲۱۳۳۰۲ متون نظم عرفانی
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۱۳۳۰۳ متون نظم (۵) قسمت اول : اشعار سعدی
۱۲۱۳۳۰۴ تاریخ زبان فارسی
۱۲۱۳۳۰۵ جریان شناسی نثر معاصر ایران
۱۲۱۳۳۰۶ متون نظم (۵) قسمت دوم : اشعار حافظ
۱۲۱۳۳۰۷ متون نظم (۵) قسمت سوم : صائب و شاعران سبک هندی
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  

This site is protected by wp-copyrightpro.com