آموزش دروس الکترونیک پیام نور – آموزش استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی پیام نور

آموزش دروس الکترونیک پیام نور آموزش دروس الکترونیک پیام نور در خدمت شما دانشجویان پیام نور هستیم امروز با آموزش استفاده از سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه پیام نور. همانطور که می دونید برای ورود به این سامانه آدرس www.lms.pnu.ac.ir را ادامه مطلب…

جزوه هنر در دنیای کودکان – دانلود کتاب و جزوه پیام نور

جزوه هنر در دنیای کودکان جزوه هنر در دنیای کودکان دانشجوی عزیز: شما می توانید این کتاب پیام نور را از لینک زیر به طور کاملا رایگان دانلود نمایید. به زودی جزوه و کتابهای بیشتری در سایت قرار خواهیم داد ادامه مطلب…

جزوه جامعه شناسی تاریخی – دانلود کتاب و جزوه پیام نور

جزوه جامعه شناسی تاریخی جزوه جامعه شناسی تاریخی دانشجوی عزیز: شما می توانید این کتاب پیام نور را از لینک زیر به طور کاملا رایگان دانلود نمایید. به زودی جزوه و کتابهای بیشتری در سایت قرار خواهیم داد این کتاب ادامه مطلب…

جزوه روش شناسی تاریخ – دانلود کتاب و جزوه پیام نور

جزوه روش شناسی تاریخ جزوه روش شناسی تاریخ دانشجوی عزیز: شما می توانید این کتاب پیام نور را از لینک زیر به طور کاملا رایگان دانلود نمایید. به زودی جزوه و کتابهای بیشتری در سایت قرار خواهیم داد این کتاب ادامه مطلب…

کتاب هالوفیتها – دانلود کتاب و جزوه پیام نور

کتاب هالوفیتها کتاب هالوفیتها رشته زیست شناسی دانشجوی عزیز: شما می توانید این کتاب پیام نور را از لینک زیر به طور کاملا رایگان دانلود نمایید. به زودی جزوه و کتابهای بیشتری در سایت قرار خواهیم داد این کتاب کاملا ادامه مطلب…

جزوه قرائت و درک متون تفسیری – دانلود کتاب و جزوه پیام نور

جزوه قرائت و درک متون تفسیری جزوه قرائت و درک متون تفسیری دانشجوی عزیز: شما می توانید این کتاب پیام نور را از لینک زیر به طور کاملا رایگان دانلود نمایید. به زودی جزوه و کتابهای بیشتری در سایت قرار ادامه مطلب…

کتاب اقتصاد کشاورزی پیام نور – دانلود رایگان کتاب و جزوه پیام نور

کتاب اقتصاد کشاورزی پیام نور کتاب اقتصاد کشاورزی پیام نور دانشجوی عزیز: شما می توانید این کتاب پیام نور را از لینک زیر به طور کاملا رایگان دانلود نمایید. به زودی جزوه و کتابهای بیشتری در سایت قرار خواهیم داد ادامه مطلب…

کتاب درختان و درختچه های ایران – دانلود کتاب و جزوه پیام نور

کتاب درختان و درختچه های ایران کتاب درختان و درختچه های ایران دانشجوی عزیز: شما می توانید این کتاب پیام نور را از لینک زیر به طور کاملا رایگان دانلود نمایید. به زودی جزوه و کتابهای بیشتری در سایت قرار ادامه مطلب…

جزوه درس فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشور های غیر مسلمان – دانلود کتاب و جزوه پیام نور

جزوه درس فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشور های غیر مسلمان جزوه درس فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشور های غیر مسلمان دانشجوی عزیز: شما می توانید این کتاب پیام نور را از لینک زیر به طور کاملا رایگان دانلود ادامه مطلب…